Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 mei 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot instemmen met het verbeterplan ter onderbouwing van een aanvullende vangnetuitkering Participatiewet 2017 en verantwoording vangnetregeling 2016
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening auditcommissie gemeente Heemskerk 2017
 10. Voorstel tot het kiezen van een scenario voor de Harmonisatie peuteropvang Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017 (inclusief motie en amendement)
 12. Toekomst van de IJmondsamenwerking (met daarbij een amendement van CDA, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk)
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 mei 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot instemmen met het verbeterplan ter onderbouwing van een aanvullende vangnetuitkering Participatiewet 2017 en verantwoording vangnetregeling 2016
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening auditcommissie gemeente Heemskerk 2017
 10. Voorstel tot het kiezen van een scenario voor de Harmonisatie peuteropvang Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017 (inclusief motie en amendement)
 12. Toekomst van de IJmondsamenwerking (met daarbij een amendement van CDA, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk)
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 mei 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot instemmen met het verbeterplan ter onderbouwing van een aanvullende vangnetuitkering Participatiewet 2017 en verantwoording vangnetregeling 2016
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening auditcommissie gemeente Heemskerk 2017
 10. Voorstel tot het kiezen van een scenario voor de Harmonisatie peuteropvang Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017 (inclusief motie en amendement)
 12. Toekomst van de IJmondsamenwerking (met daarbij een amendement van CDA, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk)
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 mei 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot instemmen met het verbeterplan ter onderbouwing van een aanvullende vangnetuitkering Participatiewet 2017 en verantwoording vangnetregeling 2016
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening auditcommissie gemeente Heemskerk 2017
 10. Voorstel tot het kiezen van een scenario voor de Harmonisatie peuteropvang Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017 (inclusief motie en amendement)
 12. Toekomst van de IJmondsamenwerking (met daarbij een amendement van CDA, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk)
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.