Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het nemen van een aanwijzingsbesluit van de griffier en plaatsvervangend griffier in de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de Rekenkamer 2020
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
 17. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag en voordragen tot benoeming van een extern lid van de Rekenkamercommissie
 18. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan sociaal domein 2020 – 2023 ‘Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar’
 19. Voorstel tot het herzien van het armoedebeleid
 20. Voorstel tot het vaststellen van zwemmen als onderdeel van sport- en cultuurpas
 21. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota vastgoed 2020 - 2023
 23. Voorstel tot het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2020-2023
 24. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 650.000 voor incidentele planontwikkelingskosten van de (her)ontwikkeling van locaties tot woningbouwlocaties en de lasten hiervan te dekken uit de bestemmingsreserve Volkshuisvesting
 25. Motie Gezondheid op 1
 26. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het nemen van een aanwijzingsbesluit van de griffier en plaatsvervangend griffier in de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de Rekenkamer 2020
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
 17. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag en voordragen tot benoeming van een extern lid van de Rekenkamercommissie
 18. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan sociaal domein 2020 – 2023 ‘Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar’
 19. Voorstel tot het herzien van het armoedebeleid
 20. Voorstel tot het vaststellen van zwemmen als onderdeel van sport- en cultuurpas
 21. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota vastgoed 2020 - 2023
 23. Voorstel tot het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2020-2023
 24. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 650.000 voor incidentele planontwikkelingskosten van de (her)ontwikkeling van locaties tot woningbouwlocaties en de lasten hiervan te dekken uit de bestemmingsreserve Volkshuisvesting
 25. Motie Gezondheid op 1
 26. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het nemen van een aanwijzingsbesluit van de griffier en plaatsvervangend griffier in de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de Rekenkamer 2020
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
 17. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag en voordragen tot benoeming van een extern lid van de Rekenkamercommissie
 18. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan sociaal domein 2020 – 2023 ‘Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar’
 19. Voorstel tot het herzien van het armoedebeleid
 20. Voorstel tot het vaststellen van zwemmen als onderdeel van sport- en cultuurpas
 21. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota vastgoed 2020 - 2023
 23. Voorstel tot het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2020-2023
 24. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 650.000 voor incidentele planontwikkelingskosten van de (her)ontwikkeling van locaties tot woningbouwlocaties en de lasten hiervan te dekken uit de bestemmingsreserve Volkshuisvesting
 25. Motie Gezondheid op 1
 26. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 november 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het nemen van een aanwijzingsbesluit van de griffier en plaatsvervangend griffier in de gemeente Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de Rekenkamer 2020
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2020
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
 17. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag en voordragen tot benoeming van een extern lid van de Rekenkamercommissie
 18. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan sociaal domein 2020 – 2023 ‘Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar’
 19. Voorstel tot het herzien van het armoedebeleid
 20. Voorstel tot het vaststellen van zwemmen als onderdeel van sport- en cultuurpas
 21. Voorstel tot het vaststellen van de onderzoeksresultaten van deelopdracht 2 “Locatieonderzoek” en deelopdracht 3 “business case” van de bestuursopdracht “Onderzoek realiseren klein theater”
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota vastgoed 2020 - 2023
 23. Voorstel tot het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2020-2023
 24. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 650.000 voor incidentele planontwikkelingskosten van de (her)ontwikkeling van locaties tot woningbouwlocaties en de lasten hiervan te dekken uit de bestemmingsreserve Volkshuisvesting
 25. Motie Gezondheid op 1
 26. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.