Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel verordening herbenoemingscommissie burgemeester Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening speelautomatenhallen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Beheersverordening begraafplaatsen 2019 en het intrekken van de Beheersverordening begraafplaatsen 2015
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heemskerk 2019
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Heemskerk 2019
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Heemskerk 2019
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2019
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Heemskerk 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Heemskerk 2019
 19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019
 20. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 21. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland 2017
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 gemeente Heemskerk en het intrekken van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Heemskerk
 23. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Heemskerk 2019
 24. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het RKC rapport Werk in uitvoering
 25. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 26. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Verkeersborden: op orde, veilig en toekomstbestendig’
 27. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Brief aan banken stoppen financiering palmolie-industrie
 28. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen fijnstof op evenementenlocaties’
 29. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel verordening herbenoemingscommissie burgemeester Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening speelautomatenhallen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Beheersverordening begraafplaatsen 2019 en het intrekken van de Beheersverordening begraafplaatsen 2015
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heemskerk 2019
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Heemskerk 2019
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Heemskerk 2019
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2019
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Heemskerk 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Heemskerk 2019
 19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019
 20. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 21. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland 2017
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 gemeente Heemskerk en het intrekken van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Heemskerk
 23. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Heemskerk 2019
 24. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het RKC rapport Werk in uitvoering
 25. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 26. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Verkeersborden: op orde, veilig en toekomstbestendig’
 27. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Brief aan banken stoppen financiering palmolie-industrie
 28. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen fijnstof op evenementenlocaties’
 29. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel verordening herbenoemingscommissie burgemeester Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening speelautomatenhallen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Beheersverordening begraafplaatsen 2019 en het intrekken van de Beheersverordening begraafplaatsen 2015
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heemskerk 2019
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Heemskerk 2019
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Heemskerk 2019
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2019
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Heemskerk 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Heemskerk 2019
 19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019
 20. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 21. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland 2017
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 gemeente Heemskerk en het intrekken van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Heemskerk
 23. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Heemskerk 2019
 24. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het RKC rapport Werk in uitvoering
 25. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 26. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Verkeersborden: op orde, veilig en toekomstbestendig’
 27. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Brief aan banken stoppen financiering palmolie-industrie
 28. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen fijnstof op evenementenlocaties’
 29. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel verordening herbenoemingscommissie burgemeester Heemskerk 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening speelautomatenhallen 2018
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Beheersverordening begraafplaatsen 2019 en het intrekken van de Beheersverordening begraafplaatsen 2015
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heemskerk 2019
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Heemskerk 2019
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Heemskerk 2019
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2019
 17. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Heemskerk 2019
 18. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Heemskerk 2019
 19. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019
 20. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Heemskerk 2019
 21. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland 2017
 22. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 gemeente Heemskerk en het intrekken van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Heemskerk
 23. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Heemskerk 2019
 24. Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen uit het RKC rapport Werk in uitvoering
 25. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18
 26. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Verkeersborden: op orde, veilig en toekomstbestendig’
 27. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Brief aan banken stoppen financiering palmolie-industrie
 28. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Geen fijnstof op evenementenlocaties’
 29. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.