Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 25 januari 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2018
 9. Voorstel op het verzoek om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Botter acker 18 t/m 32
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Besturingsfilosofie gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 146 te Heemskerk
 13. Voorstel tot het vaststellen van het tracé van de snelfietsroute IJmond
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Participatie sociaal domein 2018
 15. Motie Groene schoolpleinen
 16. Motie Starweg Waterakkers
 17. Motie Inventarisatie referendum
 18. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden pand aan de Kerklaan 1 te Heemskerk
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 25 januari 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2018
 9. Voorstel op het verzoek om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Botter acker 18 t/m 32
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Besturingsfilosofie gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 146 te Heemskerk
 13. Voorstel tot het vaststellen van het tracé van de snelfietsroute IJmond
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Participatie sociaal domein 2018
 15. Motie Groene schoolpleinen
 16. Motie Starweg Waterakkers
 17. Motie Inventarisatie referendum
 18. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden pand aan de Kerklaan 1 te Heemskerk
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 25 januari 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2018
 9. Voorstel op het verzoek om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Botter acker 18 t/m 32
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Besturingsfilosofie gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 146 te Heemskerk
 13. Voorstel tot het vaststellen van het tracé van de snelfietsroute IJmond
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Participatie sociaal domein 2018
 15. Motie Groene schoolpleinen
 16. Motie Starweg Waterakkers
 17. Motie Inventarisatie referendum
 18. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden pand aan de Kerklaan 1 te Heemskerk
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 25 januari 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening elektronische kennisgeving Heemskerk 2018
 9. Voorstel op het verzoek om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Botter acker 18 t/m 32
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Besturingsfilosofie gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 146 te Heemskerk
 13. Voorstel tot het vaststellen van het tracé van de snelfietsroute IJmond
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Participatie sociaal domein 2018
 15. Motie Groene schoolpleinen
 16. Motie Starweg Waterakkers
 17. Motie Inventarisatie referendum
 18. Voorstel tot het vaststellen van de selectie- en gunningsleidraad verkoop onder voorwaarden pand aan de Kerklaan 1 te Heemskerk
 19. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.