Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 29 mei 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bluswatervoorziening Kennemerland
 12. Voorstel tot het vaststellen van de zienswijzen oprichting coöperatie brandweerschool Noord Holland
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening raadsondersteuning
 14. Voorstel tot het instemmen van de jaarstukken 2018, en de begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeestermeer- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 15. Voorstel tot het onttrekken van budget uit bestemmingsreserve statushouders voor pilot Carrousel Integrale Inburgering
 16. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
 17. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijzing 2019 en begroting 2020 van de gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 18. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland
 19. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 20. Voorstel tot benoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie Heemskerk
 21. Voorstel tot benoeming van een extern lid van de rekenkamercommissie Heemskerk
 22. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag 2018
 23. Voorstel tot het vaststellen van het integraal onderwijshuisvestingsplan 2019-2033
 24. Voorstel tot het goedkeuren van de fusie obs de Zilvermeeuw en obs de Kariboe Bespreekstuk
 25. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019-1, begroting 2020 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 26. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 27. Motie speeltoestellen
 28. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 29 mei 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bluswatervoorziening Kennemerland
 12. Voorstel tot het vaststellen van de zienswijzen oprichting coöperatie brandweerschool Noord Holland
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening raadsondersteuning
 14. Voorstel tot het instemmen van de jaarstukken 2018, en de begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeestermeer- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 15. Voorstel tot het onttrekken van budget uit bestemmingsreserve statushouders voor pilot Carrousel Integrale Inburgering
 16. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
 17. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijzing 2019 en begroting 2020 van de gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 18. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland
 19. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 20. Voorstel tot benoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie Heemskerk
 21. Voorstel tot benoeming van een extern lid van de rekenkamercommissie Heemskerk
 22. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag 2018
 23. Voorstel tot het vaststellen van het integraal onderwijshuisvestingsplan 2019-2033
 24. Voorstel tot het goedkeuren van de fusie obs de Zilvermeeuw en obs de Kariboe Bespreekstuk
 25. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019-1, begroting 2020 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 26. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 27. Motie speeltoestellen
 28. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 29 mei 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bluswatervoorziening Kennemerland
 12. Voorstel tot het vaststellen van de zienswijzen oprichting coöperatie brandweerschool Noord Holland
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening raadsondersteuning
 14. Voorstel tot het instemmen van de jaarstukken 2018, en de begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeestermeer- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 15. Voorstel tot het onttrekken van budget uit bestemmingsreserve statushouders voor pilot Carrousel Integrale Inburgering
 16. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
 17. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijzing 2019 en begroting 2020 van de gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 18. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland
 19. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 20. Voorstel tot benoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie Heemskerk
 21. Voorstel tot benoeming van een extern lid van de rekenkamercommissie Heemskerk
 22. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag 2018
 23. Voorstel tot het vaststellen van het integraal onderwijshuisvestingsplan 2019-2033
 24. Voorstel tot het goedkeuren van de fusie obs de Zilvermeeuw en obs de Kariboe Bespreekstuk
 25. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019-1, begroting 2020 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 26. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 27. Motie speeltoestellen
 28. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 29 mei 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening
 11. Voorstel tot het vaststellen van de bluswatervoorziening Kennemerland
 12. Voorstel tot het vaststellen van de zienswijzen oprichting coöperatie brandweerschool Noord Holland
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening raadsondersteuning
 14. Voorstel tot het instemmen van de jaarstukken 2018, en de begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeestermeer- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 15. Voorstel tot het onttrekken van budget uit bestemmingsreserve statushouders voor pilot Carrousel Integrale Inburgering
 16. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
 17. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijzing 2019 en begroting 2020 van de gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 18. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland
 19. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 20. Voorstel tot benoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie Heemskerk
 21. Voorstel tot benoeming van een extern lid van de rekenkamercommissie Heemskerk
 22. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag 2018
 23. Voorstel tot het vaststellen van het integraal onderwijshuisvestingsplan 2019-2033
 24. Voorstel tot het goedkeuren van de fusie obs de Zilvermeeuw en obs de Kariboe Bespreekstuk
 25. Voorstel jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019-1, begroting 2020 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 26. Voorstel jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 27. Motie speeltoestellen
 28. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.