Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor een wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 11. Voorstel tot het bevorderen van LHBT-rechten
 12. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Accomodatiebeleid'
 13. Motie vreemd aan de orde van de dag 'inhuren externe expertise accommodatiebeleid'
 14. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forest'
 15. Vaststellen verslag van de besloten raadsvergadering van 28 februari 2019
 16. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor een wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 11. Voorstel tot het bevorderen van LHBT-rechten
 12. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Accomodatiebeleid'
 13. Motie vreemd aan de orde van de dag 'inhuren externe expertise accommodatiebeleid'
 14. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forest'
 15. Vaststellen verslag van de besloten raadsvergadering van 28 februari 2019
 16. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor een wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 11. Voorstel tot het bevorderen van LHBT-rechten
 12. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Accomodatiebeleid'
 13. Motie vreemd aan de orde van de dag 'inhuren externe expertise accommodatiebeleid'
 14. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forest'
 15. Vaststellen verslag van de besloten raadsvergadering van 28 februari 2019
 16. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan het college voor een wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 11. Voorstel tot het bevorderen van LHBT-rechten
 12. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Accomodatiebeleid'
 13. Motie vreemd aan de orde van de dag 'inhuren externe expertise accommodatiebeleid'
 14. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tiny Forest'
 15. Vaststellen verslag van de besloten raadsvergadering van 28 februari 2019
 16. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.