Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heemskerk d.d 31 mei 2018
 7. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 8. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en instemmen met de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 11. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 12. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 13. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, de primaire begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018
 15. Schorsing vergadering tot woensdag 4 juli 2018 om 20.00 uur
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heemskerk d.d 31 mei 2018
 7. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 8. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en instemmen met de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 11. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 12. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 13. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, de primaire begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018
 15. Schorsing vergadering tot woensdag 4 juli 2018 om 20.00 uur
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heemskerk d.d 31 mei 2018
 7. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 8. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en instemmen met de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 11. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 12. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 13. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, de primaire begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018
 15. Schorsing vergadering tot woensdag 4 juli 2018 om 20.00 uur
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heemskerk d.d 31 mei 2018
 7. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 8. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en instemmen met de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 11. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 12. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 13. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, de primaire begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018
 15. Schorsing vergadering tot woensdag 4 juli 2018 om 20.00 uur
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heemskerk d.d 31 mei 2018
 7. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 8. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en instemmen met de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 11. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 12. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 13. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, de primaire begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018
 15. Schorsing vergadering tot woensdag 4 juli 2018 om 20.00 uur
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heemskerk d.d 31 mei 2018
 7. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
 8. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en instemmen met de begroting 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 9. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
 10. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
 11. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer/de Buitenlanden
 12. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017 en het instemmen met de begroting 2019 gemeenschappelijk regeling ReinUnie
 13. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017, de primaire begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018
 15. Schorsing vergadering tot woensdag 4 juli 2018 om 20.00 uur
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.