Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 februari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 11. Voorstel tot vaststelling verordening leerlingenvervoer
 12. Voorstel tot vaststelling tweede wijziging gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 13. Voorstel tot vaststelling zienswijze en verklaring van geen bedenkingen voor acht woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 14. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 15. Voorstel tot het vaststellen van de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie
 16. Voorstel tot vaststelling initiatiefvoorstel Iedereen telt mee
 17. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Heemskerkpas'
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 februari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 11. Voorstel tot vaststelling verordening leerlingenvervoer
 12. Voorstel tot vaststelling tweede wijziging gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 13. Voorstel tot vaststelling zienswijze en verklaring van geen bedenkingen voor acht woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 14. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 15. Voorstel tot het vaststellen van de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie
 16. Voorstel tot vaststelling initiatiefvoorstel Iedereen telt mee
 17. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Heemskerkpas'
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 februari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 11. Voorstel tot vaststelling verordening leerlingenvervoer
 12. Voorstel tot vaststelling tweede wijziging gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 13. Voorstel tot vaststelling zienswijze en verklaring van geen bedenkingen voor acht woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 14. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 15. Voorstel tot het vaststellen van de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie
 16. Voorstel tot vaststelling initiatiefvoorstel Iedereen telt mee
 17. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Heemskerkpas'
 18. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 februari 2019
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel tot vaststelling stedenbouwkundig plan Debora Bakelaan en omgeving
 11. Voorstel tot vaststelling verordening leerlingenvervoer
 12. Voorstel tot vaststelling tweede wijziging gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 13. Voorstel tot vaststelling zienswijze en verklaring van geen bedenkingen voor acht woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker
 14. Voorstel tot het uitwerken van de visie Tolhek
 15. Voorstel tot het vaststellen van de leidende principes ten behoeve van de Omgevingsvisie
 16. Voorstel tot vaststelling initiatiefvoorstel Iedereen telt mee
 17. Motie vreemd aan de orde van de dag 'Heemskerkpas'
 18. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.