Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelingen vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 en 8 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel indienen zienswijze op het risicoprofiel veiligheidsregio Kennemerland 2019-2022
 11. Voorstel tot het instemmen met het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2018
 13. Voorstel tot inrichting Rekenkamer
 14. Motie rookvrije generatie
 15. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 16. Motie Gezondheid in relatie tot overlast uitstoot Tata Steel
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelingen vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 en 8 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel indienen zienswijze op het risicoprofiel veiligheidsregio Kennemerland 2019-2022
 11. Voorstel tot het instemmen met het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2018
 13. Voorstel tot inrichting Rekenkamer
 14. Motie rookvrije generatie
 15. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 16. Motie Gezondheid in relatie tot overlast uitstoot Tata Steel
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelingen vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 en 8 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel indienen zienswijze op het risicoprofiel veiligheidsregio Kennemerland 2019-2022
 11. Voorstel tot het instemmen met het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2018
 13. Voorstel tot inrichting Rekenkamer
 14. Motie rookvrije generatie
 15. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 16. Motie Gezondheid in relatie tot overlast uitstoot Tata Steel
 17. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelingen vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 en 8 november 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Lijst van toezeggingen
 9. Lijst van moties
 10. Voorstel indienen zienswijze op het risicoprofiel veiligheidsregio Kennemerland 2019-2022
 11. Voorstel tot het instemmen met het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2018
 13. Voorstel tot inrichting Rekenkamer
 14. Motie rookvrije generatie
 15. Motie Heemskerkduurzaam.nu
 16. Motie Gezondheid in relatie tot overlast uitstoot Tata Steel
 17. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.