Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 oktober 2017
 7. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 en 9 november 2017 (Begroting 2018-2021)
 8. Lijst van ingekomen stukken
 9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemskerk 2010
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 11. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes integriteit raadsleden Heemskerk 2017 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Heemskerk 2017
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 14. Voorstel tot het vaststellen van de afwikkelingsexploitatie Broekpolder van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk per 1 januari 2017
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 18. Motie Geluksroute van GroenLinks
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 oktober 2017
 7. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 en 9 november 2017 (Begroting 2018-2021)
 8. Lijst van ingekomen stukken
 9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemskerk 2010
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 11. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes integriteit raadsleden Heemskerk 2017 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Heemskerk 2017
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 14. Voorstel tot het vaststellen van de afwikkelingsexploitatie Broekpolder van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk per 1 januari 2017
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 18. Motie Geluksroute van GroenLinks
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 oktober 2017
 7. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 en 9 november 2017 (Begroting 2018-2021)
 8. Lijst van ingekomen stukken
 9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemskerk 2010
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 11. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes integriteit raadsleden Heemskerk 2017 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Heemskerk 2017
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 14. Voorstel tot het vaststellen van de afwikkelingsexploitatie Broekpolder van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk per 1 januari 2017
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 18. Motie Geluksroute van GroenLinks
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 5 oktober 2017
 7. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 en 9 november 2017 (Begroting 2018-2021)
 8. Lijst van ingekomen stukken
 9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemskerk 2010
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening blijverslening gemeente Heemskerk 2018
 11. Burgerinitiatief ‘plaatsing speeltoestellen Jan van Scorelstraat/Carel van Manderstraat’
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes integriteit raadsleden Heemskerk 2017 en de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Heemskerk 2017
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota burgerparticipatie 2017 en de Verordening burgerparticipatie 2017
 14. Voorstel tot het vaststellen van de afwikkelingsexploitatie Broekpolder van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk per 1 januari 2017
 15. Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2017
 16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018
 17. Voorstel tot het vaststellen Nota uiterlijk bouwwerken Heemskerk 2017
 18. Motie Geluksroute van GroenLinks
 19. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.