Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 27 maart, 29 maart en 26 april 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de Voortgang vangnetregeling en verantwoording verbeterplan 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Straatnaamgeving en nummering 2018 en het intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering (adressen) 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 10. Presentatie coalitieakkoord
 11. Voorstel tot het benoemen van wethouders
 12. Voorstel tot het toelaten van raadsleden
 13. Voorstel tot het voordragen van een lid van commissies van advies en overleg en het voordragen van een lid van bestuur
 14. Voorstel tot het benoemen van een interim griffier
 15. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de voorzitter van de rekenkamercommissie
 16. Motie duurzame feestweek Heemskerk
 17. Motie bomenkap Noord Hollandse duinen
 18. Motie A8-A9
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 27 maart, 29 maart en 26 april 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de Voortgang vangnetregeling en verantwoording verbeterplan 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Straatnaamgeving en nummering 2018 en het intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering (adressen) 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 10. Presentatie coalitieakkoord
 11. Voorstel tot het benoemen van wethouders
 12. Voorstel tot het toelaten van raadsleden
 13. Voorstel tot het voordragen van een lid van commissies van advies en overleg en het voordragen van een lid van bestuur
 14. Voorstel tot het benoemen van een interim griffier
 15. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de voorzitter van de rekenkamercommissie
 16. Motie duurzame feestweek Heemskerk
 17. Motie bomenkap Noord Hollandse duinen
 18. Motie A8-A9
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 27 maart, 29 maart en 26 april 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de Voortgang vangnetregeling en verantwoording verbeterplan 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Straatnaamgeving en nummering 2018 en het intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering (adressen) 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 10. Presentatie coalitieakkoord
 11. Voorstel tot het benoemen van wethouders
 12. Voorstel tot het toelaten van raadsleden
 13. Voorstel tot het voordragen van een lid van commissies van advies en overleg en het voordragen van een lid van bestuur
 14. Voorstel tot het benoemen van een interim griffier
 15. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de voorzitter van de rekenkamercommissie
 16. Motie duurzame feestweek Heemskerk
 17. Motie bomenkap Noord Hollandse duinen
 18. Motie A8-A9
 19. Sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 27 maart, 29 maart en 26 april 2018
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het instemmen met de Voortgang vangnetregeling en verantwoording verbeterplan 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Straatnaamgeving en nummering 2018 en het intrekken van de Verordening straatnaamgeving en nummering (adressen) 2014 en de Verordening commissie straatnaamgeving Heemskerk 2014
 10. Presentatie coalitieakkoord
 11. Voorstel tot het benoemen van wethouders
 12. Voorstel tot het toelaten van raadsleden
 13. Voorstel tot het voordragen van een lid van commissies van advies en overleg en het voordragen van een lid van bestuur
 14. Voorstel tot het benoemen van een interim griffier
 15. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de voorzitter van de rekenkamercommissie
 16. Motie duurzame feestweek Heemskerk
 17. Motie bomenkap Noord Hollandse duinen
 18. Motie A8-A9
 19. Sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.