Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 maart 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland IJmond gemeente Heemskerk 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van het gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 "Verbinden met water" (GRP 2017-2021)
 10. Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten en de procesgang rondom het opstellen van faciliteringsbeleid
 11. Motie Werkconferentie Burgerparticipatie
 12. Motie Parkeerplaatsen de Maer
 13. Motie Bestemmingsplan artikel gebouwen
 14. Motie Groene leges
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 maart 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland IJmond gemeente Heemskerk 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van het gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 "Verbinden met water" (GRP 2017-2021)
 10. Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten en de procesgang rondom het opstellen van faciliteringsbeleid
 11. Motie Werkconferentie Burgerparticipatie
 12. Motie Parkeerplaatsen de Maer
 13. Motie Bestemmingsplan artikel gebouwen
 14. Motie Groene leges
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 maart 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland IJmond gemeente Heemskerk 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van het gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 "Verbinden met water" (GRP 2017-2021)
 10. Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten en de procesgang rondom het opstellen van faciliteringsbeleid
 11. Motie Werkconferentie Burgerparticipatie
 12. Motie Parkeerplaatsen de Maer
 13. Motie Bestemmingsplan artikel gebouwen
 14. Motie Groene leges
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 maart 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland IJmond gemeente Heemskerk 2017
 9. Voorstel tot het vaststellen van het gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 "Verbinden met water" (GRP 2017-2021)
 10. Voorstel tot het vaststellen van de uitgangspunten en de procesgang rondom het opstellen van faciliteringsbeleid
 11. Motie Werkconferentie Burgerparticipatie
 12. Motie Parkeerplaatsen de Maer
 13. Motie Bestemmingsplan artikel gebouwen
 14. Motie Groene leges
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.