Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 juni 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursopdracht Regionale Cultuurvisie
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2017
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Partiële herziening BP Heemskerk Buitengebied 2015
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en -rekening 2016 van de gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het vaststellen ontwikkelingsrichting Tolhek
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017
 14. Voorstel tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve “Stedelijke vernieuwing” ten behoeve van kwaliteitsimpuls herontwikkelingsgebieden
 15. Motie zonnepanelen actie
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 juni 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursopdracht Regionale Cultuurvisie
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2017
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Partiële herziening BP Heemskerk Buitengebied 2015
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en -rekening 2016 van de gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het vaststellen ontwikkelingsrichting Tolhek
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017
 14. Voorstel tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve “Stedelijke vernieuwing” ten behoeve van kwaliteitsimpuls herontwikkelingsgebieden
 15. Motie zonnepanelen actie
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 juni 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursopdracht Regionale Cultuurvisie
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2017
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Partiële herziening BP Heemskerk Buitengebied 2015
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en -rekening 2016 van de gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het vaststellen ontwikkelingsrichting Tolhek
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017
 14. Voorstel tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve “Stedelijke vernieuwing” ten behoeve van kwaliteitsimpuls herontwikkelingsgebieden
 15. Motie zonnepanelen actie
Terug

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 juni 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Bestuursopdracht Regionale Cultuurvisie
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2017
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Partiële herziening BP Heemskerk Buitengebied 2015
 11. Voorstel tot het vaststellen van het Jaarverslag en -rekening 2016 van de gemeente Heemskerk
 12. Voorstel tot het vaststellen ontwikkelingsrichting Tolhek
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017
 14. Voorstel tot het opheffen van de erfpachtconstructie deel woningbezit WOONopMAAT en het instellen van een bestemmingsreserve “Stedelijke vernieuwing” ten behoeve van kwaliteitsimpuls herontwikkelingsgebieden
 15. Motie zonnepanelen actie
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.