Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 mocht Nederland de stemhokjes in om te stemmen. Dit keer ging het om een dubbele verkiezing: voor leden van de Provinciale Staten en voor leden van het algemene bestuur van de waterschappen. De stembureaus waren open van 7.30 tot 21.00 uur.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen

Lijst Partij Aantal stemmen
1 FvD 760
2 GroenLinks 1468
3 VVD 2325
4 D66 886
5 PvdA 1614
6 CDA 1021
7 PvdD 828
8 PVV 1181
9 SP 657
10 CU 345
11 DENK 157
12 50PLUS 923
13 Volt 478
14 BVNL 216
15 SVP 82
16 Piratenpartij 103
17 JA21 1097
18 AWP 163
19 OPNH 221
20 BBB 2727
21 Namens Noord-Hollanders 51
22 Code Oranje 124
Totaal aantal geldige stemmen op een kandidaat: 17.427

Uitslag Waterschapsverkiezingen

Lijst Partij Aantal stemmen
1 Waterplatform Groen, Water & Land 3341
2 PvdA 1939
3 VVD 1610
4 Water Natuurlijk 1178
5 CDA 1202
6 50PLUS 894
7 AWP voor water, klimaat en natuur 481
8 Boeren Burgers Waterbelang 1318
9 CU 382
10 De Groenen - Piraten 103
11 De VrijeLijst 78
12 Actief voor Water 98
13 SVP 89
14 PvdD 1011
15 BVNL 722
16 BBB 2697
Totaal aantal geldige stemmen op een kandidaat: 17.143

Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Staten vertegenwoordigen de burgers op provincieniveau. In de Provinciale Staten zitten verschillende politieke partijen. De leden van de Provinciale Staten benoemen het college van Gedeputeerde Staten (vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders in de gemeente, met de Commissaris van de Koning als ‘burgemeester’). U kunt dus op 15 maart als inwoner medebepalen, wie er in het provinciebestuur komt. Ook kiezen de leden van de 12 Provinciale Staten de 75 leden van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap. Zij worden om de 4 jaar gekozen via verkiezingen. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Ze hebben zogeheten ‘geborgde zetels’. Het algemeen bestuur van HHNK bestaat uit 30 leden. Deze leden houden zich bezig met: 
• Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
• Het zuiveren van afvalwater;
• Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
• Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier.

U kunt tot 14 maart 2023 tot 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen bij het bureau verkiezingen van de afdeling burgerzaken. 

Hiervoor kunt u mailen naar verkiezingen@heemskerk.nl of bellen naar 14 0251.

Ja, dat kan. Als u voor de Provinciale Statenverkiezingen in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, dan moet u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in de gehele provincie stemmen. Voor de Waterschapsverkiezing kunt u met een kiezerspas alleen stemmen in een gemeente die binnen de grenzen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier valt. Uw verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 ontvangen zijn door de gemeente. U kunt ook uw stempas om laten zetten in een kiezerspas. Dit kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk.

Download het aanvraagformulier (pdf, 88 KB)

Uiterlijk woensdag 1 maart ontvangt u 2 stempassen: 1 voor de Provinciale Statenverkiezing en 1 voor de waterschapsverkiezingen. 

De stemmen worden decentraal geteld. Dit betekent dat op de avond van de stemming, de stembureaus de stemmen per lijst én per kandidaat tellen. Na het tellen van de stemmen, worden de stembussen door dichte busjes vervoerd naar het Gemeentehuis. Op het gemeentehuis is een Gemeentelijk Stembureau (GSB) ingericht waar de stemmen worden gecontroleerd.

Openbare controle

Het Gemeentelijk Stembureau begint de dag na de verkiezingen met het controleren van de getelde stemmen. Deze openbare controle vindt plaats in de Raadzaal. Iedereen die dat wil, mag bij deze controle aanwezig zijn en er foto’s of video's van maken. Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt, mogen er maximaal 2 personen tegelijk naar binnen. Zo voorkomen we dat de personen die de controles uitvoeren afgeleid raken.

Wanneer zijn de stemmen geteld?

We verwachten dat het controleren van de stemmen op 16 maart is afgerond. Dit is afhankelijk van het aantal fouten, dat er gemaakt is tijdens het tellen van de stemmen. Het is dus mogelijk dat er op 17 maart ook nog stemmen worden gecontroleerd.

Als het Gemeentelijk Stembureau klaar is met het controleren van de stemmen, wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt.

Bij alle stemlokalen ligt een loep.

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe eraan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. Hoeveel leden de Provinciale Staten heeft, ligt aan het aantal inwoners in de provincie. De provincie Noord-Holland heeft 55 leden in de Provinciale Staten. 

Wat doen de Provinciale Staten?

Behalve dat zij bepalen aan welke onderwerpen de provincie de aankomende 4 jaar gaat werken, hebben zij nog 2 belangrijke functies:

  • Het controleren en kiezen van de leden van de Gedeputeerde Staten van de provincie. De Gedeputeerde Staten zijn de bestuurders van de provincie. De commisaris van de koning maakt hier ook onderdeel vanuit. Elk lid heeft een bepaald takenpakket waar die persoon verantwoordelijk voor is. De Provinciale Staten controleert of de leden van de Gedeputeerde Staten hun taken goed uitvoeren.
  • Het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer bespreken de wetsvoorstellen, die de Tweede Kamer aanneemt. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel goedkeuren of afwijzen. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de webpagina van de Provinciale Staten, de Gedeputeerde staten en de Eerste Kamer of de infographic "Wat doet de provincie?" (pdf, 46 KB) downloaden.

Een waterschap is een overheidsinstantie, die zich bezighoudt met water. Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. In Nederland zijn er 21 waterschappen. Elk waterschap is actief in 1 of meerdere provincies. Onze gemeente valt onder het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het hoogheemraadschap werkt elke dag aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater, het zuiveren van rioolwater en voor veilige (vaar)wegen. Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen inwoners waterschapsbelasting. Tijdens de verkiezingen heeft u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of de infographic "Wat doet een waterschap?" (pdf, 46 KB) downloaden.

Uitleg onderstaande documenten

Op deze pagina vindt u veel documenten. Als gemeente zijn we verplicht deze te plaatsen. De documenten laten zien welke partijen de meeste stemmen hebben ontvangen, maar ook wie de stemmen hebben geteld of aanwezig waren op de stemlokalen.