Verkiezingen

Provenciale statenverkiezingen 2019 en waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten en de Waterschappen. In de gemeente Heemskerk staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Heemskerk te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis bij de afdeling burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Degene die u machtigt kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Een volmacht verstrekken kan op twee manieren:

  • Volmacht bewijs
    Een volmacht bewijs verleent u door de volmacht op de stempas die u heeft toegezonden gekregen in te vullen. Zowel u als volmachtgever als de gemachtigde tekenen het volmachtbewijs. U geeft een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde.
  • Schriftelijke volmacht
    Om een schriftelijke volmacht aan te vragen stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de dag van de verkiezingen door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier (model L8) beschikbaar bij de gemeente. U zelf en degene die u machtigt vullen allebei een deel van het formulier in.

Informatie

Op het gemeentehuis, bureau verkiezingen, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bezoekadres is: Maerten van Heemskerckplein 1.
Bureau verkiezingen is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 14 0251. Het e-mailadres van bureau verkiezingen is .

Wat gebeurt er met mijn stem?

Per stembureau wordt geteld hoeveel stemmen voor en tegen zijn uitgebracht. Ook wordt vastgesteld hoeveel ongeldige en blanco stemmen zijn uitgebracht. Het tellen van de stemmen wordt gedaan door stembureauleden en eventueel daarvoor aangewezen tellers. Het tellen van de stemmen is openbaar: u kunt na 21.00 uur in een stemlokaal het tellen gewoon bijwonen. U mag echter niet helpen met tellen, dat mogen alleen de door de gemeente aangewezen stembureauleden en eventuele tellers.

De stembureaus geven hun tellingen door aan de burgemeester van de gemeente, die de stemmen bij elkaar optelt. De burgemeester geeft het totaal vervolgens door aan het hoofdstembureau van de Kieskring waar de gemeente in is gelegen. Het hoofdstembureau houdt op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur een openbare zitting. Tijdens die zitting worden de tellingen van de verschillende gemeenten binnen de kieskring bij elkaar opgeteld en bekend gemaakt. De hoofdstembureaus sturen deze informatie vervolgens door naar het centraal stembureau. Bij het raadgevend referendum is dat de Kiesraad.

De officiële uitslag wordt zo spoedig mogelijk vastgesteld door de Kiesraad in een openbare zitting.