Verordeningen en lokale regels

De gemeenteraad en het college stellen lokale regelgeving vast. Deze regelgeving staat in verordeningen en beleidsregels. Sommige verordeningen gaan over verplichtingen die u heeft, zoals de Belastingverordening. Andere verordeningen beschrijven hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert, zoals bij de WMO verordening. Ook zijn er verordeningen die beschrijven welke rechten u kunt laten gelden, zoals de subsidieverordening.

Als we nieuwe regels vaststellen, maken we deze bekend. Als gemeente moeten we de regelgeving publiceren op een landelijke website. Daar staan de actuele aanwijzingsbesluiten, beleidsregels, reglementen en verordeningen.

Ga naar de actuele regels

Gemeenschappelijke regelingen

Naast verordeningen en beleidsregels nemen we deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband met andere organisaties; tussen gemeenten, provincies of waterschappen of tussen hen onderling. Deze regelingen staan hieronder en er is een register (pdf, 357 KB) van de gemeenschappelijke regelingen.