Herinrichting stationspleinen

We zijn bezig met een groot project om het stationsgebied aan te passen. Voordat dit gebied opnieuw is ingericht met woningen, zijn we een aantal jaren verder. We passen daarom alvast de entree tot het NS-station aan de kant van het Euratomplein aan.

Wat passen we aan?

  • In plaats van de keerlus komt een plein met verlichting, bankjes en 3 plantvakken. Van die plantvakken komen er 2 rondom 2 bomen die nu bij de parkeervakken staan;
  • Er komt permanent cameratoezicht;
  • We plaatsen 2 lantaarnpalen op het plein;
  • Er komen 2 blindegeleidelijnen;
  • Langs de Euratomsingel, voor de supermarkt, komen langsparkeervakken (blauwe zone) en een gehandicaptenparkeerplaats;
  • Bij de winkelwagenopvangsluis komen 2 gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • Op het voetpad voor de supermarkt komen 18 fietsnietjes. Deze vervangen de fietsklemmen aan de zijkant van de supermarkt.

Met deze aanpassingen willen we de uitstraling, veiligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gebied verbeteren.

Het nieuwe inrichtingsontwerp

U kon meedenken over het concept. Het concept-ontwerp voor de inrichting van het gemeentelijke deel van het stationsplein legden we voor aan belanghebbenden, omwonenden en andere belangstellenden. Hierop kregen we ruim 20 reacties. Op basis van de reacties pasten we het ontwerp aan. Het ontwerp voor de herinrichting bekijkt u online (pdf, 165 KB).

Tijdelijke aanpassingen

Het gaat om tijdelijke aanpassingen, voordat het hele gebied wordt aangepakt. We hebben besloten het entreegebied toch alvast op te knappen, om bestaande knelpunten op te lossen. We proberen daarbij de kosten zo laag mogelijk te houden.

Planning

Begin juni 2023 start de aannemer met de werkzaamheden. We verwachten dat de uitvoering ongeveer 4 weken duurt.

Bereikbaarheid supermarkt, kapsalon en perrons

Enige overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is helaas niet altijd te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden blijven de supermarkt, kapsalon en de perrons bereikbaar.

Toekomstige aanpassingen perrons

ProRail werkt momenteel plannen uit om de perrons aan te passen. De perrons worden verbreed. Ook worden de bestrating en de perronmarkeringen aangepast en komt er nieuw stationsmeubilair. Deze werkzaamheden worden in 2024 of 2025 uitgevoerd.