Artist impression ontwerp Water Acker 2

Water acker 2

  • Locatie: Hoek Water acker en Starweg
  • Aantal woningen/voorzieningen: 48 appartementen (minimaal 30% sociale huur)

Beschrijving en korte historie van het plan

Op dit moment is het bestemmingsplan voor de bouw van de 48 appartementen vastgesteld en onherroepelijk. De ontwikkelaar is bezig met het uitwerken van het plan. Het ontwerp van het gebouw is gemaakt door de architect Alberts & van Huut. Zij ontwierpen ook de aangrenzende woonwijk.

Participatie

Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure is in april 2019 geparticipeerd met de buurt. Verslaglegging en hoe daarmee is om gegaan is terug te vinden in de onderbouwing van het bestemmingsplan. De onderbouwing is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. U gaat dan naar het bestemmingsplan Water acker 2 en klikt daar op documenten.

Contactpersoon

Dennis Krom
E-mail: dennis@dk3.nl