Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Kunstwerk rotonde De Baandert
Kunstwerk rotonde De Baandert
Kunstwerk Waterakkers
Kunstwerk Waterakkers
Kunstwerk De Stapeling
Kunstwerk De Stapeling

Kunst en cultuur

Heemskerk is rijk aan kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor onze monumenten en de veelheid van kunst in de buitenruimte. Naast het erfgoed en de kunsten vallen ook de media en de letteren onder kunst en cultuur. Hoewel kunst en cultuur in Heemskerk verbonden zijn, vragen de aandachtgebieden een eigen aanpak.

In de jaren 2008 tot en met 2010 zijn er aparte nota's gemaakt voor het Monumentenbeleid (2008), Archeologiebeleid (2009) en Cultuurbeleid (2010). Gezien de grote samenhang tussen en overlap in deze drie notities is er gekozen voor het integraal opstellen van een breed cultuurbeleid en dit in één document te vervatten: het Plan van aanpak cultuurbeleid 2015-2018 "Cultuur, het creatieve hart van Heemskerk".

Plan van aanpak cultuurbeleid 2015-2018

In het collegeprogramma 2014 - 2018 "Ruimte voor leven, werken en wonen" van 28 mei 2014 is opgenomen dat de publieke voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn alleen op een andere manier georganiseerd. Het is de bedoeling activiteiten meer bij de mensen te brengen, in plaats van dat mensen naar de instellingen moeten komen. Tevens wil het college niet meer alleen informatie op papier uitgeven.

Veel informatie over monumenten, kunstwerken en cultuur is inmiddels digitaal beschikbaar en de komende tijd wordt onderzocht hoe deze digitale informatie in combinatie met een fysieke element samen te brengen en voor iedereen beschikbaar te malen. De onderwerpen die beschreven zijn in de cultuurnota zijn:

  • amateuristische kunstbeoefening;
  • bibliotheek;
  • cultuureducatie;
  • jeugd en cultuur;
  • kunst;
  • media;
  • musea, theater en poppodium
  • muziekschool
  • cultuur(historische) verenigingen.

Organisaties of verenigingen die door het organiseren van activiteiten een bijdrage leveren aan het realiseren van de diversiteitsdoelstelling(en) kunnen hiervoor een subsidieverzoek indienen (minimaal dertien weken vóór de te organiseren activiteit) door middel van een activiteitenplan en een begroting. U kunt het subsidieverzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden