Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Voetballen op het Cruyff Court
Voetballen op het Cruyff Court
Renners tijdens de Marquetteloop 2011
Renners tijdens de Marquetteloop 2011

Sport en ontspanning

Miljoenen mensen doen aan sport omdat het leuk is om te doen. Miljoenen anderen genieten van kijken naar sport. Maar sport is en kan meer.

Het kabinet streeft de komende jaren naar een sportieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en waarin waarden en normen als fair play gemeengoed zijn. In de nota 'Tijd voor sport', beschrijft het kabinet aan de hand van drie overkoepelende thema's 'Meedoen, Bewegen en Presteren' de hoofdlijnen van het sportbeleid in de periode 2006-2010. De nota 'Tijd voor Sport' is gratis te bestellen via Postbus 51.

Sportbeleid

"Alle heemskerkse inwoners moeten de mogelijkheid hebben om uit oogpunt van gezondheid, ontplooiing, vorming en ontmoeting aan enige vorm van sportbeoefening te doen."

Op 26 november 2011  heeft de gemeenteraad de kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2012-2016 vastgesteld. Volgend op dit kader is het beleidsterrein sport verder uitgewerkt in de nota Heemskerk sport en bewegen 2013-2017. De visie en ambities zijn hierin vastgelegd en vertaald naar uitgangspunten voor het nieuwe beleid. De nota is op 27 juni 2013 vastgesteld en gelijktijdig ingegaan.

De nota is ter reactie voorgelegd aan het burgerplatform WMO, de reactie is verwerkt in de nota Weging en advies Burgerplatform. Op 29 oktober 2013 is door Sportservice Kennemerland en de gemeente Heemskerk een verenigingsavond georganiseerd, tijdens deze bijeenkomst is de nota gepresenteerd.

Sportmonitor

De gemeente is geïnteresseerd in het sport- en beweegaanbod van de inwoners. Daarom heeft de gemeente in 2010 inwoners benaderd. 74% van de inwoners doet minimaal twaalf keer per jaar aan sport. Bijna de helft van de sportende inwoners is lid van een sportvereniging en een derde sport bij een commerciële sportaanbieder. De populairst beoefende sport in Heemskerk is fitness gevolgd door tennis, voetbal en fietsen.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden