Inschrijven huurwoning en huisvestingsvergunning

Zoekt een sociale huurwoning in de gemeente Heemskerk? Kijk dan op:

De huisvestingsvergunning wordt door de wooncorporatie (WOONopMAAT) geregeld.

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen gelden landelijk vastgestelde inkomensgrenzen (grensbedragen). Woningcorporaties zijn verplicht jaarlijks 90% van de vrijgekomen sociale woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een huishoudinkomen onder een bepaald grensbedrag. De grensbedragen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Woningen boven deze grensbedragen mogen aan iedereen worden toegewezen.

De maximale huur waarbij sprake is van een sociale huurwoning is € 763,47 (2022). Het gaat hier om kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor mensen met een inkomen tot € 40.765 (2022) voor alleenwonenden en € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens (2022).