Studietoeslag

Studietoeslag is voor scholieren of studenten die door hun ziekte of beperking naast hun studie geen geld kunnen verdienen.

Om voor studietoeslag in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Heemskerk;
  • U volgt een studie;
  • U ontvangt studiefinanciering via de Wet Studiefinanciering (WSF) of een basistoelage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS);
  • U ontvangt geen uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015);
  • U kunt door uw ziekte of beperking geen inkomen naast uw studie verdienen.

Studietoeslag aanvragen

U vraagt studietoeslag aan via onderstaand formulier. Deze kunt u sturen naar de gemeente Heemskerk, t.a.v. Werk & Inkomen (Postbus 1, 1960 AA Heemskerk), in de brievenbus doen naast de receptie in het gemeentehuis of een gescande versie e-mailen naar post@heemskerk.nl

Voeg bij de aanvraag ook onderstaande documenten toe: 

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (ID kaart of paspoort);
  • Een kopie studiefinanciering of tegemoetkoming volgens de WTOS;
  • Informatie over waardoor u niet naast uw studie kunt (bij)verdienen.

Medisch advies

Als het nodig is, kunnen wij een medisch advies vragen over uw situatie.

Aanvraag Individuele Studietoeslag (pdf, 211 KB)

Bedrag en betaling

De hoogte van de studietoeslag vindt u hier. Het bedrag ontvangt u elke maand. De studietoeslag stopt als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.