Adresonderzoek

U kunt ons vragen onderzoek te doen als iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont. Bijvoorbeeld als u post krijgt van vorige bewoners. We onderzoeken waar die persoon wel woont. Deze aanvraag is gratis. U doet de aanvraag per e-mail, brief of via de telefoon.

  • E-mail: adresonderzoek@heemskerk.nl.
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar gemeente Heemskerk, team Informatie & Dienstverlening, postbus 1, 1960 AA Heemskerk.
  • Door te bellen naar 14 0251. U krijgt dan contact met de afdeling adresonderzoeken.

  1. De naam van de vertrokken persoon of personen.
  2. Telefoonnummer en/of emailadres vertrokken persoon (als u dit weet).
  3. Eventueel het nieuwe adres van deze persoon of personen.
  4. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf.

We hebben een kopie van uw ID-kaart nodig om u te identificeren en uw aanvraag te verwerken. We gebruiken uw gegevens alleen voor het afronden van het onderzoek.

Meestal duurt het onderzoek maximaal 13 weken. Soms kost een adresonderzoek meer tijd. Als het onderzoek klaar is werken wij de Basisregistratie Personen (BRP) bij.

Als we vermoeden dat u onjuist ingeschreven staat in de BRP, kunnen we een adresonderzoek starten. Dit kan op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder). Ook kan een instantie een adresonderzoek melden als zij de Basisregistratie Personen (BRP) gebruiken. Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkeringen of toeslagen. Geef zo snel mogelijk uw juiste adres door. Tijdens het adresonderzoek controleren we of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat. Hiervoor zoeken we contact met u.