Volg ons op Twitter
De balie in de centrale hal van het gemeentehuis

Geheimhouding persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en...
Een mevrouw die een arm om een meneer slaat

Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers in IJmondgemeenten

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen introduceren de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT...
Logo Heemskerkse milieudefensiegroep GOED-AARDIG

Expositie: 25 jaar GOED-AARDIG in Heemskerk

De Heemskerkse milieudefensiegroep GOED-AARDIG sluit haar jubileum jaar af met een expositie in het...

Rijbewijzen niet per post bezorgd

Er is onduidelijkheid ontstaan over het per post verzenden van rijbewijzen. In verschillende media is het...