Bewijs van Nederlanderschap

Moet u schriftelijk aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Hiervoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan. Dit doet u in de gemeente waar u staat ingeschreven. Een aanvraag doet u online of via een afspraak aan de balie. Voor een afspraak belt u naar 14 0251. We sturen het bewijs per post naar u toe.

Bewijs van Nederlanderschap (DigiD)

Kosten 2024

  Kosten
Bewijs van Nederlanderschap € 16,60

Voorwaarden

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U vraagt het bewijs zelf aan of machtigt iemand om dit voor u te doen.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt.

Iemand anders machtigen

U kunt iemand anders de aanvraag voor u laten doen. U machtigt die persoon. Dat doet u schriftelijk.

  • Geef op papier aan dat u iemand toestemming geeft om de aanvraag voor u te doen.
  • Zorg dat u de handtekening onder de machtiging zet.
  • Maak een afspraak via 14 0251
  • Degene die de aanvraag voor u doet neemt de machtiging, een kopie van uw legitimatie en een eigen legitimatie mee naar de afspraak.