Briefadres aanvragen

Heeft u geen (vast) woonadres? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Dat is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij/hen uw post ontvangt. Voor informatie over het aanvragen en het maken van een afspraak voor een briefadres, belt u naar 14 0251. Omdat we specifieke informatie nodig hebben, kunt u dit alleen telefonisch aanvragen.

Voorwaarden

 • U heeft (tijdelijk) geen woonadres.
 • De hoofdbewoner (van het briefadres) is verplicht ervoor te zorgen dat de post u bereikt.
 • Het briefadres is in Nederland.
 • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Meenemen naar afspraak

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
 • Een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig heeft.
 • Een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (briefadresgever).
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner (briefadresgever).

Briefadres in een instelling

Als u door omstandigheden in een instelling woont, kunt u in plaats van een woonadres een briefadres kiezen. Daarvan moet u aangifte doen. De categorie├źn van instellingen zijn:

 • Instellingen op het gebied van kinderbescherming.
 • Instellingen voor gezondheidszorg.
 • Penitentiaire instellingen (strafinrichtingen).

Het permanent bewonen van een recreatiewoning wordt ook aangemerkt als woonadres en is dus geen reden om een briefadres toe te kennen.