Geheimhouding persoonsgegevens (BRP)

We zorgen voor de persoonsgegevens van inwoners van Heemskerk. Naast zorgen voor uw persoonsgegevens, delen we deze informatie ook met verschillende instanties. Soms kunt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Dit doet u met uw DigiD. Als we uw verzoek hebben verwerkt, laten we u dat weten.

Verzoek geheimhouding (DigiD)

Welke organisaties hebben mijn gegevens gezien?

Benieuwd aan welke organisaties we het afgelopen jaar gegevens uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) gaven? Vraag een overzicht aan bij ons of via mijnoverheid.nl.

Waarom worden deze gegevens verstrekt?

Meestal worden persoonsgegevens automatisch gedeeld met overheidsinstellingen als dat nodig is voor hun wettelijke taken. Bijvoorbeeld voor pensioenfondsen. Deze instellingen gebruiken de informatie uit de basisregistratie vaak direct om beslissingen te nemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instellingen wordt gegeven.

U kunt niet voorkomen dat informatie wordt gedeeld, omdat dat wettelijk verplicht is. Soms kunnen ook anderen vragen om informatie over u uit de basisregistratie. Voor deze verzoeken kunt u vragen om geheimhouding van uw gegevens. Dit geldt voor verzoeken van:

  • Een curator of advocaat die u wil dagvaarden.
  • De stichting interkerkelijke ledenadministratie, die de ledenadministratie bijhoudt voor verschillende kerken in Nederland.
  • Andere niet-commerciële organisaties, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren.

We delen uw persoonsgegevens nooit met commerciële instellingen.