Huisnummer aanvragen

Een eigen huisnummer is nodig voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Heeft u nog geen eigen huisnummer? Dan kunt u dat aanvragen bij de gemeente. Aanvragen kan via onderstaande button: 

Huisnummer aanvragen

Hoe werkt het?

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft u geen huisnummer aan te vragen. Heeft u verbouwplannen en wilt u weten of een vergunning nodig is? Doe dan eerst een vergunningscheck op Omgevingsloket.nl om te controleren of u die nodig heeft. Wanneer u een woning of bedrijfsruimte splitst is een omgevingsvergunning meestal nodig. Als de gemeente u de vergunning geeft, krijgt u automatisch een nieuw huisnummer.

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u op deze pagina een huisnummer aanvragen. Dit doet u door het formulier (via bovenstaande button) in te vullen en de documenten mee te sturen. Hierna onderzoekt de gemeente uw aanvraag door te controleren of:

  • De woning zelfstandig is;
  • De woning voldoet aan het bouwbesluit;
  • De eigenaar van het gebouw een omgevingsvergunning heeft.

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een huisnummer.

Voorwaarden

U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een 'zelfstandig verblijfsobject'. Dit is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Zo'n woning of ruimte moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis.
  • Een eigen voor- of achterdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.
  • Kan als zelfstandige woning of bedrijfsruimte worden verkocht of verhuurd.
  • Eigen voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken waaruit blijkt dat de woning of bedrijfsruime zelfstandig is.

Nodig bij uw aanvraag

  • Een situatieschets (tekening) van de woning of bedrijfsruimte waarvoor u een huisnummer aanvraagt.
  • Een plattegrond en indeling van de ruimte of het gebouw in de oude en nieuwe situatie.
  • Informatie over wanneer de situatie zoals die nu is, is ontstaan. Bijvoorbeeld de datum van de (ver)bouw tot kamers of appartement (als dit voor uw situatie geldt).