Inburgeren

Het kabinet vindt de beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving essentieel voor de toelating tot een verblijf in Nederland. Als migranten ervoor kiezen naar Nederland te komen, mag van hen worden gevraagd dat zij actief deelnemen aan de samenleving en de taal leren spreken.

Voor bepaalde groepen is hiertoe de Wet inburgering van toepassing die hen verplicht in te burgeren. De inburgeringsplichtige moet zelf voor de inburgering zorgen, zowel voor de school als de betalingen van de scholingskosten (hiervoor kan via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een lening worden aangevraagd).

Meer informatie over inburgeren vindt u op de website www.inburgeren.nl.

Inburgeren uitgelegd in een video

Bekijk hieronder de uitlegvideo over Inburgeren. Deze video kunt u ook bekijken in het Engels, ArabischSpaans, Farsi, Tigrinya, Somali, Dari en Pashto.