Inburgeren

Bent u nieuw in Nederland? Dan is het fijn voor u als u snel kunt meedoen aan onze samenleving. De regering vindt het belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst. En dat u meer te weten komt over de Nederlandse samenleving. Soms is inburgeren verplicht. Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe we in Nederland wonen en werken. Vaak moet u ook examen doen.

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan krijgt u een brief van DUO. U krijgt de brief pas als u:

  • Een burgerservicenummer (BSN) heeft.
  • Een verblijfsvergunning heeft.
  • Bent ingeschreven bij de gemeente.

Meer informatie leest u via inburgeren.nl.

Inburgeren uitgelegd in een video

Bekijk hieronder de uitlegvideo over Inburgeren. De video bekijkt u ook in het Engels, ArabischSpaans, Farsi, Tigrinya, Somali, Dari en Pashto.