Jeugdlintje aanvragen

Elk jaar reikt de burgemeester lintjes uit aan inwoners die iets bijzonders hebben gedaan voor Heemskerk. Vaak zijn het vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor een vereniging, instelling of club. Jongeren komen daarvoor niet in aanmerking. Daarom hebben we sinds 2020 het jeugdlintje in het leven geroepen. Een jongere aandragen kan via het digitale aanmeldformulier. 

Aanmelden kan tot 1 oktober 2023. De uitreiking vindt plaats rond 20 november 2023, op de dag van de rechten van het kind. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hilde Luyt, telefoon 14 0251, e-mail: onderscheidingen@heemskerk.nl

 

Draag een jongere voor

Het jeugdlintje is bedoeld voor jongeren van 6 tot en met 20 jaar

Om een jeugdlintje te krijgen moet een jongere een voorbeeld zijn voor anderen of zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de Heemskerkse samenleving. Iedereen, waaronder scholen, clubs, verenigingen, media, familieleden, buren en vrienden, kan een jongere bij het college voordragen voor een jeugdlintje. Voorbeelden waarbij een jeugdlintje kan worden gegeven:

  • Jongeren die zich inzetten voor andere mensen, natuur of cultuur;
  • Jongeren die langere tijd vrijwilligerswerk doen;
  • Jongeren die opkomen voor iemand anders bij pesten, zinloos geweld of alcohol-drugsgebruik;
  • Jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of Heemskerk positief op de kaart hebben gezet. Bijvoorbeeld door een reddingsactie of het winnen van een landelijke prijs voor een werkstuk.