Overlijden aangeven

Is een naaste van u overleden? Dan moet u dat melden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Vaak wordt dit gedaan door de begrafenisondernemer.
De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Heemskerk staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij wél staat ingeschreven.

Aangifte door een uitvaartondernemer (eHerkenning)

Een uitvaartondernemer kan online aangifte van overlijden te doen. Als uitvaartondernemer heeft u hiervoor eHerkenning niveau 3 of hoger nodig.
Als u nog geen eHerkenning heeft, kunt u deze online aanvragen. Of een e-mail sturen naar burgerlijkestand@heemskerk.nl voor het eerste contact rond het overlijden dat u wilt aangeven.
Er zijn kosten verbonden aan de aangifte van een overlijden. Deze betaalt u aan het einde van de online aangifte met iDeal. Of tijdens de afspraak in het gemeentehuis.

Bij uw aangifte heeft de gemeente de originele doktersverklaring en mogelijk andere originele documenten nodig. Deze stuurt u per post: Gemeente Heemskerk
Burgerlijke stand
Postbus 1
1960 AA  Heemskerk.

U ontvangt dezelfde (of uiterlijk de volgende) werkdag het verlof, het uittreksel en eventueel andere documenten digitaal. De overige documenten krijgt u per post.

Doe digitaal aangifte Overlijden Doe digitaal aangifte Lijkvinding Maak een afspraak

 • A-formulier (de doktersverklaring)
 • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • eventueel het trouwboekje
 • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de schouwarts.

Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:

 • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:

 • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
 • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Extra documenten zijn nodig als:

 • iemand in het buitenland begraven of gecremeerd gaat worden: verzoek om laissez passer
 • iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: een verzoek met een verklaring van geen bezwaar van de GGD, binnen 36 uur samen met een verklaring van de officier van justitie
 • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking
 • wanneer de overledene niet in Nederland geregistreerd staat of het BSN-nummer niet bekend is: een geldig identiteitsbewijs van de overledene
 • de datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie.

Aangifte doen als nabestaande

Nabestaanden kunnen de aangifte per e-mail doen. De aangifte en de doktersverklaring (A-formulier) stuurt u naar: burgerlijkestand@heemskerk.nl.
Daarna maakt u een (online) afspraak om langs te komen voor de aangifte van het overlijden:

 • U neemt de aangifte en de doktersverklaring mee.
 • U krijgt een uittreksel uit het register van overlijden.
 • U krijgt het verlof tot begraven of cremeren mee.

Aan de aangifte zijn kosten verbonden. Deze betaalt u tijdens de afspraak.

Overleden in het buitenland

Als uw naaste in het buitenland is overleden, moet u dit doorgeven aan de woongemeente. Neem voor de uitgebreide informatie hierover telefonisch contact op met de gemeente via 14 0251.

Akte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een overlijdensakte ontvangen? Stuur dan een brief of e-mail dat u een van deze akten nodig heeft onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres. Als het een internationale akte moet zijn, moet u dit vermelden. Voeg in de brief of de e-mail een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Onderteken de brief en stuur deze naar het postadres van de gemeente. U kunt de ondertekende brief ook inscannen en per e-mail sturen naar post@heemskerk.nl.

De kosten van de desbetreffende akte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de gemeente: IBAN NL64 INGB 0000 5244 14 (BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling nogmaals uw volledige naam en het soort akte dat u heeft aangevraagd. Zodra de betaling bij ons is ontvangen, wordt de akte opgemaakt en naar u verzenden.

 • Ook in bijzondere gevallen maakt de gemeente een akte van overlijden op, bijvoorbeeld bij een kind dat levenloos is geboren of een kind dat kort na de geboorte is overleden. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. U kunt uw kind registreren in de BRP.
 • Is iemand in het buitenland overleden? Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  U moet als nabestaande of uitvaartondernemer de buitenlandse akte van overlijden te laten registreren. Dat doet u bij de gemeente in Nederland waar de overledene staat ingeschreven.
 • Is iemand in het buitenland overleden en was de overledene ingeschreven in de RNI? Dan kunt u het overlijden doorgeven aan de Rijksdienst voor identiteitsgegevens