Overlijden aangeven

Meestal geeft een uitvaartondernemer aan de gemeente door dat iemand is overleden. Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte doen. We verwerken het overlijden van de persoon in de burgerlijke stand en basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Heemskerk staat ingeschreven, geven we het door aan de gemeente waar diegene wél geregistreerd is.

Aangifte door een uitvaartondernemer (eHerkenning)

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 of hoger nodig. Nog geen eHerkenning? Vraag het online aan. Of stuur een e-mail naar burgerlijkestand@heemskerk.nl voor het 1e contact. De kosten voor de aangifte betaalt u aan het einde van de online aangifte met iDeal. Of tijdens een afspraak in ons gemeentehuis.

Voor de aangifte hebben we de originele doktersverklaring en mogelijk andere documenten nodig. Deze stuurt u per post naar: Gemeente Heemskerk, Burgerlijke stand, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Dezelfde werkdag of uiterlijk de volgende werkdag ontvangt u het verlof, het uittreksel en eventuele andere documenten digitaal. De rest volgt per post.

Doe digitaal aangifte Overlijden Doe digitaal aangifte Lijkvinding Maak een afspraak

 • A-formulier (de doktersverklaring).
 • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.
 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Eventueel het trouwboekje.
 • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de schouwarts.

Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:

 • Verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts).

Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:

 • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts).
 • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).

Extra documenten zijn nodig als:

 • Iemand in het buitenland begraven of gecremeerd gaat worden: verzoek om laissez passer.
 • Iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: een verzoek met een verklaring van geen bezwaar van de GGD, binnen 36 uur samen met een verklaring van de officier van justitie.
 • Iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking.
 • Als de overledene niet in Nederland geregistreerd staat of het BSN-nummer niet bekend is: een geldig identiteitsbewijs van de overledene.
 • De datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie.

Aangifte doen als nabestaande

Als nabestaande kunt u de aangifte per e-mail doen. Stuur de aangifte en de doktersverklaring (A-formulier) naar: burgerlijkestand@heemskerk.nl. Daarna maakt u een (online) afspraak om langs te komen voor de aangifte van het overlijden:

 • U neemt de aangifte en de doktersverklaring mee.
 • U krijgt een uittreksel uit het register van overlijden.
 • U krijgt het verlof tot begraven of cremeren mee.

De kosten voor de aangifte betaalt u tijdens de afspraak.

Overleden in het buitenland

Als uw naaste in het buitenland is overleden, geef dit dan door aan de woongemeente. Bel ons voor meer informatie via 14 0251. Was de overledene ingeschreven in de RNI? Dan meldt u het overlijden bij de Rijksdienst voor identiteitsgegevens

Akte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en heeft u een overlijdensakte nodig? Stuur een brief of e-mail met uw naam, geboortedatum en adres en vermeld het type akte dat u nodig heeft (internationaal of niet). Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Onderteken de brief en stuur deze naar het postadres van de gemeente of per e-mail post@heemskerk.nl.

Maak de kosten voor de akte over naar het rekeningnummer van de gemeente: IBAN NL64 INGB 0000 5244 14 (BIC code; INGBNL2A). Vergeet niet uw volledige naam en het type akte bij de betaling te vermelden. Zodra de betaling binnen is, maken we de akte op en sturen deze naar u toe.

Goed om te weten

 • Ook in bijzondere gevallen maken we een akte van overlijden op. Bijvoorbeeld bij een levenloos geboren kind of een kind dat kort na de geboorte is overleden. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. U kunt uw kind registreren in de BRP.