Overlijden aangeven

Is een naaste van u overleden? Dan moet u dat melden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Vaak wordt dit gedaan door de begrafenisondernemer.
De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Heemskerk staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij wél staat ingeschreven.

Maak een afspraak

Aangifte doen als nabestaande

Nabestaanden kunnen de aangifte per e-mail doen. De aangifte en de doktersverklaring (A-formulier) stuurt u naar: burgerlijkestand@heemskerk.nl.
Daarna maakt u een (online) afspraak om langs te komen voor de aangifte van het overlijden:

  • U neemt de aangifte en de doktersverklaring mee.
  • U krijgt een uittreksel uit het register van overlijden.
  • U krijgt het verlof tot begraven of cremeren mee.

Aan de aangifte zijn kosten verbonden. Deze betaalt u tijdens de afspraak.

 

 

Overleden in het buitenland

Als uw naaste in het buitenland is overleden, moet u dit doorgeven aan de woongemeente. Neem voor de uitgebreide informatie hierover telefonisch contact op met de gemeente via 14 0251.

Akte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een overlijdensakte ontvangen? Stuur dan een brief of e-mail dat u een van deze akten nodig heeft onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres. Als het een internationale akte moet zijn, moet u dit vermelden. Voeg in de brief of de e-mail een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Onderteken de brief en stuur deze naar het postadres van de gemeente. U kunt de ondertekende brief ook inscannen en per e-mail sturen naar post@heemskerk.nl.

De kosten van de desbetreffende akte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de gemeente: IBAN NL64 INGB 0000 5244 14 (BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling nogmaals uw volledige naam en het soort akte dat u heeft aangevraagd. Zodra de betaling bij ons is ontvangen, wordt de akte opgemaakt en naar u verzenden.