Rijbewijs aanvragen of verlengen

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs maakt u een afspraak bij het gemeentehuis. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig. Als u al een rijbewijs heeft, levert u deze in bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs. U kunt uw rijbewijs ook online verlengen.

Informatie:

Let op: aanvraagtijd van rijbewijs langer door drukte

We krijgen dit jaar veel aanvragen. U kunt dus soms niet binnen 5 werkdagen uw rijbewijs ophalen. Verloopt uw rijbewijs dit jaar? Maak op tijd een afspraak.

Afspraak verlengen/aanvragen rijbewijs Rijbewijs online verlengen

Kosten 2024

Item Kosten
Rijbewijs € 51,10
Rijbewijs inclusief spoedtoeslag € 90,75
Gezondheidsverklaring CBR € 44,50

Meenemen

 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
 • Bij verlenging: het rijbewijs dat u al heeft.
 • Een begeleiderspas (autorijden onder de 18 jaar).

Fotoautomaat in het gemeentehuis

In het gemeentehuis staat een fotoautomaat die digitaal foto's maakt. Als u een pasfoto nodig heeft kunt u hier direct pasfoto's maken. Een setje van 5 pasfoto's kost € 8,00. U kunt contactloos betalen met pinpas, of met €8,00 gepast contant. Let op: op dit moment is onze fotoautomaat kapot. Maak uw foto voordat u naar het gemeentehuis komt.

Ophalen rijbewijs, wachttijd en spoedprocedure

De wachttijd is bij een standaardprocedure 5 werkdagen (onder voorbehoud) en bij een spoedprocedure minimaal 1 werkdag. U maakt een afspraak voor het ophalen van uw rijbewijs.

Met een spoedprocedure die voor 11.30 uur binnen is, kan het nieuwe rijbewijs meestal (dit kan niet worden gegarandeerd) de volgende werkdag vanaf 11.00 uur worden afgehaald. Wordt de aanvraag ná 11.30 uur ingediend, dan kan het rijbewijs 2 werkdagen later na 11.00 uur worden afgehaald. U betaalt de kosten voor het rijbewijs en extra kosten voor de spoedprocedure.

Gezondheidsverklaring vernieuwen rijbewijs

U heeft een gezondheidsverklaring nodig voor het vernieuwen van het rijbewijs. Wij geven alleen gezondheidsverklaringen voor inwoners van 75 jaar of ouder uit. De andere verklaringen vraagt u aan via CBR.

 • Voor de categorieën C, CE, D en DE.
 • Als u 75 jaar of ouder bent.
 • Als uw oude rijbewijs korter dan 10 jaar geldig was.
 • Als u een medische beperking heeft.

Vraag de gezondheidsverklaring direct aan bij het CBR.

Afspraak gezondheidsverklaring

Het ingevulde formulier stuurt u op naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Van het CBR ontvangt u het standaardkeuringsverslag dat – voor ouderen en beroepschauffeurs – altijd moet worden ingevuld. Maar ook eventuele andere verwijzingen. U kunt dit per post ontvangen, maar bij voorkeur gaat dit digitaal. Dit verkort de doorlooptijd.

Een nieuw rijbewijs is in het algemeen geldig totdat u 75 jaar oud bent en u het rijbewijs eens in de 10 jaar vernieuwt. Een uitzondering hierop zijn de rijbewijzen met categorie C, CE (vrachtauto) en categorie D, DE (bus). Deze categorieën zijn 5 jaar geldig.

Geldigheid rijbewijs vanaf de leeftijd van 65 jaar

U bent tussen de 65 en 70 jaar: uw nieuwe rijbewijs is geldig totdat u 75 jaar bent. U bent ouder dan 70, maar nog geen 75 jaar op dag dat uw rijbewijs verloopt: uw nieuwe rijbewijs is dan maximaal 5 jaar geldig.

Wilt u weten hoe lang uw buitenlandse rijbewijs geldig is? Dat hangt af van het land waar u het rijbewijs behaald hebt. Deze informatie vindt u op de website van RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Niet elk rijbewijs dat in het buitenland is afgegeven kan zomaar worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de RDW. Als u uw rijbewijs wilt vervangen voor een Nederlands rijbewijs, moet u langskomen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Naar uw afspraak neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of ID-kaart);
 • 1 kleurenpasfoto (die voldoet aan de eisen);
 • Uw buitenlands (niet verlopen) rijbewijs.

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de RDW. Van de RDW krijgt u een brief waarin staat dat u het rijbewijs bij de gemeente af kunt halen. Heeft u een rijbewijs met 1 van de volgende categorieën, dan moet u eerst een verklaring van geschiktheid aanvragen: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E.