Rijbewijs aanvragen of verlengen

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs maakt u een afspraak bij het gemeentehuis. De standaardprocedure is 5 werkdagen. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig. Als u al een rijbewijs heeft, levert u deze in bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs. U kunt uw rijbewijs ook online verlengen.

Afspraak verlengen/aanvragen rijbewijs Rijbewijs online verlengen
Item Kosten
Rijbewijs € 44,65
Rijbewijs inclusief spoedtoeslag € 78,75
Gezondheidsverklaring CBR € 41,00

Meenemen

 • Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
 • Bij verlenging: het rijbewijs dat u in bezit heeft.
 • Een begeleiderspas (autorijden onder de 18 jaar).

Fotoautomaat in het gemeentehuis

In het gemeentehuis staat een fotoautomaat die digitaal foto's maakt. Als u een pasfoto nodig heeft kunt u hier direct pasfoto's maken. Een setje van 5 pasfoto's kost € 7,00. Let op: contactloos betalen met pinpas, of met €7,00 gepast contant.

Wachttijd en spoedprocedure

De wachttijd is bij een standaardprocedure 5 werkdagen (onder voorbehoud) en bij een spoedprocedure minimaal 1 werkdag.

Met een spoedprocedure die voor 11.30 uur binnen is, kan het nieuwe rijbewijs meestal (dit kan niet worden gegarandeerd) de volgende werkdag vanaf 11.00 uur worden afgehaald. Wordt de aanvraag ná 11.30 uur ingediend, dan kan het rijbewijs 2 werkdagen later na 11.00 uur worden afgehaald. U betaalt de kosten voor het rijbewijs en extra kosten voor de spoedprocedure.

Gezondheidsverklaring

In de volgende gevallen heeft u een gezondheidsverklaring nodig voor het vernieuwen van het rijbewijs: 

 • Voor de categorieën C, CE, D en DE.
 • Als u 75 jaar of ouder bent.
 • Als uw oude rijbewijs korter dan 10 jaar geldig was.
 • Als u een medische beperking heeft.

Vraag de gezondheidsverklaring direct aan bij het CBR

Afspraak gezondheidsverklaring

Het ingevulde formulier stuurt u op naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Van het CBR ontvangt u het standaardkeuringsverslag dat – voor ouderen en beroepschauffeurs – altijd moet worden ingevuld. Maar ook eventuele andere verwijzingen. U kunt dit per post ontvangen, maar bij voorkeur gaat dit digitaal. Dit verkort de doorlooptijd.

Een nieuw rijbewijs is in het algemeen geldig totdat u 75 jaar oud bent en u het rijbewijs eens in de 10 jaar vernieuwt. Een uitzondering hierop zijn de rijbewijzen met categorie C, CE (vrachtauto) en categorie D, DE (bus). Deze categorieën zijn 5 jaar geldig.

Geldigheid rijbewijs vanaf de leeftijd van 65 jaar

U bent tussen de 65 en 70 jaar: uw nieuwe rijbewijs is geldig totdat u 75 jaar bent. U bent ouder dan 70, maar nog geen 75 jaar op dag dat uw rijbewijs verloopt: uw nieuwe rijbewijs is dan maximaal 5 jaar geldig.

Wilt u weten hoe lang uw buitenlandse rijbewijs geldig is? Dat is afhankelijk van het land waar u het rijbewijs behaald hebt. Deze informatie vindt u op de website van RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Niet elk rijbewijs dat in het buitenland is afgegeven kan zomaar worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Als u uw rijbewijs wilt vervangen voor een Nederlands rijbewijs, moet u langskomen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Naar uw afspraak neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of ID-kaart) mee EN uw oude, nog niet verlopen buitenlandse rijbewijs;
 • neemt u een kleurenpasfoto mee (die voldoet aan de eisen);
 • bij het aanvragen neemt u uw buitenlands rijbewijs mee. Dit wordt meegezonden met de aanvraag van het Nederlandse rijbewijs naar de RDW.

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Van het RDW krijgt u een brief waarin staat dat u het rijbewijs bij de gemeente af kunt halen. Heeft u een rijbewijs met één van de volgende categorieën, dan moet u eerst een verklaring van geschiktheid aanvragen: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E.