Starterslening aanvragen

De starterslening is voor kopers die voor het eerst een woning kopen en niet genoeg inkomen hebben. De lening dekt het verschil tussen de aankoopprijs van uw woning en het maximale hypotheekbedrag met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dat u bij de bank kunt lenen.

Voor de aanvraag heeft u van ons een toewijzingsbrief nodig. Deze brief vraagt u online aan. Daarna vraagt u de starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). SVn regelt de starterslening voor verschillende gemeenten.

Aanvragen toewijzingsbrief (DigiD) Aanvragen starterslening bij SVn

Zo werkt de starterslening

 • De hoogte van de starterslening hangt af van de aankoopkosten, uw inkomen en uw eigen vermogen.
 • U betaalt de 1e 3 jaar geen rente en aflossing voor deze lening. Als uw inkomen voldoende is gegroeid, begint u na 3 jaar met het aflossen. Is uw inkomen nog niet hoog genoeg om af te lossen? Dan betaalt u een bedrag dat past bij uw inkomen van dat moment.
 • Bij de verkoop van de woning lost u de starterslening af.

Zo werkt het aanvragen

 • U vraagt een toewijzingsbrief aan. Wij toetsen of u voldoet aan de criteria in de Verordening starterslening koopwoningen Heemskerk.
 • Bij een positief oordeel krijgt u de toewijzingsbrief. Dit is geen definitieve toekenning starterslening.
 • Met een toewijzingsbrief vraagt u een starterslening aan bij SVn. SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u definitief in aanmerking komt voor een starterslening. Ook stelt SVn de hoogte van de starterslening vast.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en gaat zelfstandig wonen.
 • U bent inwoner van Heemskerk of Beverwijk, of:
  • U woonde minimaal 5 jaar eerder in Heemskerk of Beverwijk. Dit laat u zien met een uittreksel BRP.
  • U werkt minimaal 1 jaar in Heemskerk of Beverwijk. Dit laat u zien met een arbeidsovereenkomst.
  • U verhuist naar Heemskerk voor het verlenen van mantelzorg. Dit laat u zien met een verklaring van een arts.
 • U bent niet eerder eigenaar of mede-eigenaar geweest van een koopwoning.
 • U heeft een voorlopig koopcontract onder voorbehoud van financiering.
 • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie.
 • De aankoopkosten van de woning zijn niet hoger dan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie. De actuele bedragen vindt u op nhg.nl.
 • Als u gebruik maakt van een starterslening in combinatie met Duokoop mogen de aankoopkosten van de woning niet hoger zijn dan 85% van de NHG-grens.
 • De starterslening kan niet hoger zijn dan 20% van de verwervingskosten en u kunt maximaal € 30.000 lenen.

Aflossen van de starterslening mag op ieder moment en altijd boetevrij.

Rekenvoorbeeld:

Stel dat u voor de koop van uw huis een hypotheek van € 200.000 nodig heeft. En u kunt bij de bank een hypotheek van € 170.000 krijgen. Dan bedraagt de starterslening € 30.000. Hierover betaalt u de 1e 3 jaar geen rente en aflossingen. Hoeveel u daarna gaat betalen hangt af van uw inkomensontwikkeling. Meer informatie leest u op de website van het SVn of neem contact met ons op.