Starterslening aanvragen

Het is soms moeilijk de financiering van een eerste koophuis rond te krijgen. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt daarom een lening voor kopers die voor het eerst een woning kopen. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van uw woning en het bedrag dat u maximaal bij uw bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Naast de starterslening heeft u dus ook een hypotheek nodig. De hoogte van de starterslening hangt af van de aankoopkosten, uw inkomen en uw eigen vermogen. U betaalt de eerste 3 jaar geen rente en aflossing voor deze lening. Dat scheelt behoorlijk in uw woonlasten. Daarna, als uw inkomen intussen voldoende is gegroeid, gaat u pas aflossen. Zo niet, dan betaalt u een bedrag dat past bij het inkomen van dat moment. De SVn handelt de aanvragen voor de gemeente af.

Aanvraagformulier [DigiD]

U vult de formulieren in en stuurt dit met alle gevraagde gegevens en documenten naar SVn, Postbus 40, 3800 AA te Amersfoort. De SVn toetst uw gegevens en verzorgt de afhandeling en administratie van uw lening. 

Hoe werkt de starterslening

Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een (aanvullende) starterslening van maximaal € 25.000, die u afsluit bij de SVn.

 • De eerste 3 jaar is de starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Daarna wordt uw inkomen opnieuw getoetst.
 • Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de starterslening rente betalen. Zodra uw inkomen het toelaat, gaat u ook aflossing betalen. Als uw inkomen niet is gestegen, blijft uw starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Bij verkoop van de woning lost u de starterslening af.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig en gaat de woning in Heemskerk zelf bewonen.
 • U bent niet eerder eigenaar of mede-eigenaar geweest van een koopwoning.
 • U beschikt over een voorlopig koopcontract onder voorbehoud van financiering.
 • De aankoopkosten van de woning in Heemskerk mogen niet hoger zijn dan de grens van de NHG (zie www.nhg.nl). Als u gaat verbouwen mogen de kosten van aankoop en verbouwing samen ook niet boven dit grensbedrag uitkomen.
 • De eerste hypotheek moet verstrekt/afgesloten worden met NHG.
 • De starterslening lening wordt alleen verstrekt met NHG.
 • De starterslening kan niet hoger zijn dan 20% van de verwervingskosten en bedraagt maximaal € 25.000,-.
 • Aflossen van de starterslening mag op ieder moment en altijd boetevrij.

Rekenvoorbeeld:
Stel dat u voor de koop van uw huis een hypotheek van € 125.000 nodig heeft. Samen met uw partner heeft u een jaarinkomen van € 25.000. Bij dit inkomen kunt u bij de bank een (eerste) hypotheek van € 100.000 krijgen. De starterslening bedraagt dan € 25.000. Hierover betaalt u de eerste 3 jaar geen rente en aflossingen. Hoeveel u daarna gaat betalen hangt af van uw inkomensontwikkeling. Heeft u een vraag? Meer informatie leest u op de website van het SVn of neem contact op met de gemeente.