Subsidie gemeentelijk monument aanvragen

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? U kunt misschien subsidie krijgen voor onderhoud of restauratie. U vraagt de subsidie online aan. Binnen 8 weken krijgt u bericht of u subsidie krijgt. Is meer tijd nodig? Dan laten we u dat weten. Ook de subsidie abonnement Monumentenwacht vraagt u online aan. U hoeft geen documenten toe te voegen.

Subsidie gemeentelijk monument aanvragen

Subsidies op een rij

  • Onderhoud. U kunt elk jaar geld voor onderhoud aanvragen. Het bedrag dat u van ons krijgt ligt tussen de € 250,00 en € 1.000,00. Voor een 5-jarig onderhoudsplan is het maximumbedrag € 5.000,00.
  • Restauratie. Voor restauratiewerkzaamheden kunt u tussen de € 500,00 en € 10.000,00 per 5 jaar aanvragen.
  • Gratis monumentenwacht. We bieden u een jaarlijks gratis abonnement aan op de Monumentenwacht Noord-Holland. Monumentenwacht ondersteunt monumenteigenaren bij het behoud van hun pand. Regelmatige inspecties door de Monumentenwacht voorkomen veel gebreken. Of zorgen ervoor dat gebreken klein blijven en tegen lage kosten worden opgelost. De kosten van deze bouwkundige inspectie zijn voor rekening van de monumenteigenaar.

Meer weten over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Lees: 

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

  • Begroting van de kosten.
  • Het bestek.
  • Omschrijving van de werkzaamheden en een tekening van de uit te voeren activiteiten, inclusief situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten.
  • Gegevens over het doel waarvoor u de subsidie aanvraagt.
  • Aanduiding van de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Bewijs van eigendom. Zoals een kopie koopakte of een uittreksel uit het kadaster. En een verklaring waaruit blijkt dat het monument verzekerd is voor (gedeeltelijke) herbouw in geval van calamiteiten

Tip: In de verordening leest u welke documenten u nodig heeft voor de subsidie die u wilt aanvragen.