Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

Op een uittreksel BRP staan persoonsgegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan digitaal (DigiD) of op het gemeentehuis (op afspraak). Neem bij een afspraak een geldig legitimatiebewijs mee. Na uw aanvraag sturen wij het document binnen 5 werkdagen per post naar u toe. We versturen het niet digitaal.

Uittreksel BRP (DigiD) Maak een afspraak

Kosten 2024

Uittreksel BRP € 16,60

Iemand anders machtigen afschrift op te halen

U kunt iemand anders machtigen om het afschrift voor u op te halen. Met als voorwaarden dat:

  • De gemachtigde 18 jaar of ouder is;
  • De gemachtigde een toestemmingsbrief heeft met reden van het verzoek;
  • Jullie de brief allebei ondertekenen. 
  • De gemachtigde een geldig (eigen) identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs meeneemt.