Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) aanvragen

Het uittreksel BRP (Basisregistratie personen) bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats en kunt u aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan digitaal (DigiD) of u kunt langskomen in het gemeentehuis (op afspraak).

Kosten: € 15,70

Uittreksel BRP (DigiD)

U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. Neem dan een geldige legitimatiebewijs mee.

Maak een afspraak

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift van de burgerlijke stand voor u af te halen. Met als voorwaarde dat de gemachtigde 18 jaar of ouder is, toestemmingsbrief heeft met de reden van het verzoek en deze brief moet door beiden zijn ondertekend. De gemachtigde heeft een geldig (eigen) identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.