Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? U geeft uw verhuizing alleen door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef de verhuizing door tussen 28 dagen vóór tot uiterlijk 5 dagen ná uw verhuizing. Voor het doorgeven van een verhuizing aan de balie dient u een afspraak te maken. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via: 14 0251. Voor het doorgeven van een verhuizing aan de balie neemt u altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Ook is het mogelijk uw verhuizing digitaal door te geven. Voor een verhuizing vanuit het buitenland is het niet mogelijk een online afspraak te maken. Hiervoor dient u een telefonische afspraak te maken via het bovenstaande nummer.

Verhuizing doorgeven (DigiD) Of maak een afspraak

Wie mag een verhuizing doorgeven

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager (alleen in geval van verblijf in een penitentiaire inrichting of wegens gezondheidsredenen). De datum van ontvangst van uw aangifte is de datum van uw verhuizing, tenzij de opgegeven verhuisdatum in de toekomst ligt. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Inwonen of samenwonen

Als u gaat inwonen of samenwonen, dient u de volgende documenten te overleggen:

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek aangeven bij de gemeente. Uw verhuizing naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties. U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen en (indien bekend) het nieuwe adres in het buitenland.

Aangifte van een verhuizing naar het buitenland kan worden gedaan door:

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar.
 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.

Wanneer echter niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alleen de personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Tenzij gezondheidsredenen dit belemmeren.

Het doorgeven van uw verhuizing buitenland (melding) kunt u zelf online doen met behulp van uw DigiD inlogcode, schriftelijk of aan de balie van gemeente. Voor het schriftelijk doorgeven van uw verhuizing stuurt u een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. Voor het doorgeven van een verhuizing aan de balie neemt u mee:

 • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).
 • De gegevens van het nieuwe adres in het buitenland (indien aanwezig).

De gemeente Heemskerk werkt volledig op afspraak. Wilt u langskomen, maak dan online een afspraak.
Of meld uw verhuizing naar het buitenland via DigiD.

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven? Dan moet u zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Voorwaarden:

 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of u bent vreemdeling en u mag in Nederland verblijven.
 • U bent in het bezit van een legitimatiebewijs.
 • Komt u van Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten of Aruba? Dan moet u een uitschrijvingsbewijs laten zien (verhuisbericht).

U kunt naast uzelf ook uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en uw inwonende kinderen/ouders laten inschrijven. U moet zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland inschrijven in de BRP. Alle in te schrijven personen dienen persoonlijk te verschijnen. Maak een afspraak voor inschrijving vanuit het buitenland via telefoonnummer 14 0251.