Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? U geeft uw verhuizing alleen door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef de verhuizing door tussen 28 dagen vóór tot uiterlijk 5 dagen ná uw verhuizing. Dit doet u online of aan de balie in het gemeentehuis. Voor het doorgeven aan de balie maakt u een afspraak. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Verhuist u vanuit het buitenland? Bel ons om een afspraak te maken via 14 0251.

Verhuizing online doorgeven (DigiD) Of maak een afspraak bij de balie

Inwonen of samenwonen

Als u gaat inwonen of samenwonen, moet u onderstaande documenten naar ons toesturen of laten zien.

Wie mag een verhuizing doorgeven

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager. Dit kan alleen in geval van verblijf in een penitentiaire inrichting of vanwege gezondheidsredenen. De datum van ontvangst van uw aangifte is de datum van uw verhuizing. Behalve als de opgegeven verhuisdatum in de toekomst ligt. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Woont u in Heemskerk en vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Geef dit binnen 5 dagen voor uw vertrek bij ons aan. Uw verhuizing naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties. U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen en (indien bekend) het nieuwe adres in het buitenland.

Het doorgeven uw verhuizing buitenland doet u zelf online met DigiD, schriftelijk of aan de balie. Voor het schriftelijk doorgeven van uw verhuizing stuurt u een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar ons toe. Voor het doorgeven van een verhuizing aan de balie neemt u mee:

 • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).
 • De gegevens van het nieuwe adres in het buitenland (indien aanwezig).

We werken volledig op afspraak. Wilt u langskomen, maak dan online een afspraak. Of meld uw verhuizing naar het buitenland via DigiD.

Aangifte van een verhuizing naar het buitenland kan worden gedaan door:

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.

Als niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alleen de personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Tenzij gezondheidsredenen dit belemmeren.

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven? Dan moet u zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Voorwaarden:

 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of u bent vreemdeling en u mag in Nederland verblijven.
 • U bent in het bezit van een legitimatiebewijs.
 • Komt u van Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten of Aruba? Dan moet u een uitschrijvingsbewijs laten zien (verhuisbericht).

U kunt naast uzelf ook uw huwelijkspartner of geregistreerd partner en uw inwonende kinderen/ouders laten inschrijven. U moet zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland inschrijven in de BRP. Alle in te schrijven personen moeten persoonlijk naar de balie komen. Maak een afspraak voor inschrijving vanuit het buitenland via 14 0251.