Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? U geeft uw verhuizing alleen door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef de verhuizing door tussen 28 dagen vóór tot uiterlijk 5 dagen ná uw verhuizing. Voor het doorgeven van een verhuizing aan de balie dient u een afspraak te maken. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via: 14 0251. Voor het doorgeven van een verhuizing aan de balie neemt u altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Ook is het mogelijk uw verhuizing digitaal door te geven. Voor een verhuizing vanuit het buitenland is het niet mogelijk een online afspraak te maken. Hiervoor dient u een telefonische afspraak te maken via het bovenstaande nummer.

Verhuizing doorgeven (DigiD) Of maak een afspraak

Wie mag een verhuizing doorgeven

  • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent.
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar.
  • De curator van de onder curatele gestelde.
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager (alleen in geval van verblijf in een penitentiaire inrichting of wegens gezondheidsredenen). De datum van ontvangst van uw aangifte is de datum van uw verhuizing, tenzij de opgegeven verhuisdatum in de toekomst ligt. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Inwonen of samenwonen

Als u gaat inwonen of samenwonen, dient u de volgende documenten te overleggen: