Uittreksel

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Als u solliciteert, kan er gevraagd worden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit gebeurt als het om een functie gaat waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, zoals gegevens over geld, goederen of kwetsbare personen.

Kosten: € 41,35

Download het VOG aanvraagformulier

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Hiervoor neemt u mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier ontvangt u van degene die u om een VOG verzoekt. Dit kan een werkgever zijn, een vereniging of een overheidsinstelling. Op het formulier moet zijn aangeven wat het doel van de aanvraag is. U kunt ook iemand machtigen om de verklaring voor u aan te vragen.

Maak een afspraak

Andere partijen

Er zijn een aantal bedrijven die de administratie voor de VOG-aanvraag van u kunnen overnemen. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van Justis. Let op: als u hier gebruikt van maakt, betaalt u een bedrag aan hen voor deze dienst. Dat bedrag komt dus bovenop de normale kosten voor de VOG-aanvraag.