Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Als u solliciteert, kan er gevraagd worden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit gebeurt als het om een functie gaat waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, zoals gegevens over geld, goederen of kwetsbare personen.

Kosten: €  41,35

Download het VOG aanvraagformulier

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Hiervoor neemt u mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Minderjarigen tot 18 jaar

  • Kinderen van 16 tot 18 jaar die een verklaring VOG aanvragen, hoeven géén toestemming van ouder/gezaghouder te hebben. Zij kunnen zelf aan het loket de aanvraag VOG indienen.
  • Kinderen jonger dan 16 jaar moeten toestemming van ouder/gezaghouder meenemen. (Dit is een brief met handtekening/kopie legitimatie bewijs. Ouders kunnen ook meekomen met hun kind.)

Het aanvraagformulier ontvangt u van degene die een VOG nodig heeft van u. Dit kan een werkgever zijn, een vereniging of een overheidsinstelling. Op het formulier is aangeven wat het doel van de aanvraag is. U kunt ook iemand machtigen om de verklaring voor u aan te vragen.

Maak een afspraak

Andere partijen

Er zijn een aantal bedrijven die de administratie voor de VOG-aanvraag van u kunnen overnemen. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van Justis, het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Let op: als u hier gebruikt van maakt, betaalt u een bedrag aan hen voor deze dienst. Dat bedrag komt dus bovenop de normale kosten voor de VOG-aanvraag.

Lees meer op de site van Justis.