Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

U heeft soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig voor een nieuwe baan. Dit gebeurt als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U vraagt een VOG aan in de gemeente waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Voor de aanvraag maakt u een afspraak.

Maak een afspraak

Nodig voor de aanvraag:

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Het aanvraagformulier krijgt u van degene die een VOG van u nodig heeft. Dit kan een werkgever, een vereniging of een overheidsinstelling zijn. Op het formulier staat het doel van de aanvraag. 

U kunt ook iemand machtigen om de verklaring voor u aan te vragen.

Download het VOG aanvraagformulier

Kosten 2024

VOG € 41,35

Een aanvraag doen voor minderjarigen tot 18 jaar

  • Jongeren tussen de 16 en 18 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouder, voogd of gezaghebber. Zij kunnen zelf een VOG-aanvraag indienen.
  • Kinderen jonger dan 16 jaar moeten toestemming van ouder, voogd of gezaghebber meenemen. Dit is een brief met handtekening/kopie legitimatie bewijs. Ouders kunnen ook meekomen met hun kind.

Andere partijen

Er zijn een aantal bedrijven die de administratie voor de VOG-aanvraag van u kunnen overnemen. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van Justis, het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Let op: als u hiervan gebruikmaakt, betaalt u een bedrag aan hen voor deze dienst. Dat bedrag komt dus bovenop de normale kosten voor de VOG-aanvraag.