Collecteren in Heemskerk

Collecteren is het inzamelen van geld. U mag alleen een openbare collecte organiseren als op het collecterooster staat. Staat u niet op het landelijke rooster van het CBF? Dan vraagt u een vergunning bij ons aan. Dit doet u per e-mail of post.

Op het collecterooster staan:

  • De organisaties die op het landelijke rooster van het CBF staan.
  • De organisaties die een plaatselijke vergunning van ons kregen.
  • Bepaalde organisaties (met een keurmerk CBF of anbi-status) die hun collecte bij ons hebben gemeld.

Vergunning aanvragen

Uw aanvraag dient u per post of e-mail in aan het college van burgemeester en wethouders. We geven in principe alleen een vergunning af in een vrije periode. Op die manier vinden geen 2 huis-aan-huis collectes tegelijkertijd plaats. De vrije periodes in Heemskerk ziet u via de website van het CBF.

Voor het indienen van een aanvraag betaalt u legekosten. U ontvangt binnen 8 weken een beslissing van het college van B&W.

Kosten 2024

  Kosten
Vergunning collecteren € 25,65