Collecteren in Heemskerk

Collecteren is een inzameling van geld. U mag alleen een openbare collecte organiseren als u geplaatst bent op het collecterooster.

Op het collecterooster staan:

  • De instellingen die op het landelijke rooster van het CBF staan.
  • De instellingen die een plaatselijke vergunning van de gemeente Heemskerk hebben gekregen.
  • Bepaalde instellingen (met een keurmerk CBF of anbi-status), die hun collecte bij de gemeente Heemskerk hebben gemeld.

Vergunning aanvragen

U kunt uw aanvraag (per post of e-mail) indienen aan het college van burgemeester en wethouders. Er wordt in principe uitsluitend vergunning afgegeven in een vrije periode, zodat er geen twee huis-aan-huis collectes tegelijk plaatsvinden. De vrije periodes van de gemeente Heemskerk kunt u inzien op de site van het CBF.

Aan het indienen van een aanvraag zijn legekosten verbonden. U ontvangt binnen 8 weken een beslissing van het college van burgemeester en wethouders.

Website van het CBF