Standplaatsvergunning

Wilt u verkopen of informatie verstrekken vanuit een tafel, kraam of wagen op een aangewezen plek, maar niet op de weekmarkt? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Flyeren is vergunningsvrij en het is verboden om de flyeren tijdens de weekmarkt. Voor standplaatsen wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële doeleinden.

U kunt een aanvraag doen voor:

 • Vaste standplaats (commercieel)
  Standplaats die voor meer dan drie maanden per jaar wordt vergund, voor één of meerdere vaste dagen in de week. Een vergunning voor een vaste standplaats wordt verleend voor de duur van maximaal vijf jaar.
 • Tijdelijke standplaats (commercieel)
  Standplaats die voor een periode van maximaal drie maanden aaneengesloten per kalenderjaar wordt vergund, voor het lopende en aankomende kalenderjaar.
 • Flyeren/ideëel doel; alleen als er gebruik wordt gemaakt van fysieke middelen zoals een tafel, wagen etc. (niet commercieel).
 • Openbare ruimte t.b.v. volksgezondheid (niet commercieel).
Standplaats aanvragen / opzeggen (DigiD)

Houd rekening met

 • Een vergunning voor een standplaats wordt, indien voor deze plek meerdere aanvragen zijn ingediend, vergund aan degene die als eerste een aanvraag heeft ingediend en voldoet aan de eisen.
 • Stroom- en watervoorziening
  Voor het gebruik van standplaatsen dient u in uw eigen stroom- en watervoorziening te voorzien.
 • Medegebruik
  Medegebruik is van toepassing bij een vergunning voor een standplaats, waarvoor al een vergunning is verleend, mits op een andere dag en met een ander product dan al vergund is.
 • Geen wachtlijst
  Inschrijving voor een standplaats op een wachtlijst, lijst van gegadigden, reservelijst of enigerlei reservering in welke vorm dan ook, is niet mogelijk.
 • Kosten
  Als u een vergunning voor een standplaats aanvraagt, bent u verplicht om leges te betalen. Bekijk hier de actuele kosten van de Legesverordening. Precariobelasting betaalt u voor het innemen van een (stand)plaats op gemeentegrond.

Het is ook mogelijk om een standplaatsvergunning online aan te vragen als u geen Nederlander (meer) bent en geen DigiD heeft. U logt in met het identificatiemiddel van uw eigen land. Het aantal landen dat is aangesloten groeit stapsgewijs en daaronder vallen inmiddels Griekenland, IJsland, Italië, Litouwen, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

standplaatsvergunning vanuit het buitenland aanvragen (eIDAS inlogcode vereist)