Standplaatsvergunning

Wilt u verkopen of informatie geven vanuit een tafel, kraam of wagen op een aangewezen plek? Maar niet op de weekmarkt? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Flyeren is vergunningsvrij. Het is verboden om te flyeren tijdens de weekmarkt. Voor standplaatsen maken we onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële doeleinden. Een aanvraag doet u online.

Standplaats aanvragen/opzeggen (DigiD)

U kunt een aanvraag doen voor:

 • Vaste standplaats (commercieel)
  Vergunning standplaats die voor meer dan 3 maanden per jaar wordt gegeven, voor 1 of meerdere vaste dagen in de week. Een vergunning voor een vaste standplaats verlenen we voor een periode van maximaal 12 jaar.
 • Tijdelijke standplaats (commercieel)
  Vergunning standplaats die voor een periode van maximaal 3 maanden aaneengesloten per kalenderjaar wordt gegeven voor een periode van maximaal 12 jaar.
 • Flyeren/ideëel doel (niet-commercieel)
  Alleen als gebruik wordt gemaakt van fysieke middelen zoals een tafel of wagen.
 • Openbare ruimte voor volksgezondheid (niet commercieel).

Goed om te weten

 • Zijn voor dezelfde plek meerdere aanvragen ingediend? We gunnen de vergunning voor de standplaats aan degene die als 1e een aanvraag indient. En voldoet aan de eisen.
 • Stroom- en watervoorziening
  U moet zelf uw eigen stroom- en watervoorziening regelen.
 • Medegebruik
  Soms kunt u een vergunning krijgen voor een plek waarvoor al eerder een vergunning is gegeven. Dat kan alleen als u de plek op een andere dag en met een ander product nodig heeft. Dit noemen we medegebruik.
 • Geen wachtlijst
  U kunt zich niet inschrijven voor een wachtrij of reservelijst voor een standplaats.
 • Kosten
  Als u een vergunning voor een standplaats aanvraagt, bent u verplicht om leges te betalen. Precariobelasting betaalt u voor het innemen van een (stand)plaats op gemeentegrond.
 • Een standplaats mag niet worden ingenomen tijdens een evenement op een evenementengebied.

Kosten 2024

Type Kosten
Vergunning voor een vaste standplaats € 296,45
Vergunning voor een tijdelijke standplaats € 148,20

Aanvraag vanuit buitenland

U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen als u geen Nederlander (meer) bent en geen DigiD heeft. U logt in met het identificatiemiddel van uw eigen land.