Vergunning gebruik openbare weg

Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeerplek tijdelijk (deels) afsluiten? Dan kan de gemeente u verzoeken om een tijdelijke verkeersmaatregel (bijvoorbeeld een verkeersbord) in te laten stellen. Deze maatregel is alleen geldig in de periode waarin daadwerkelijk wordt gewerkt. Moet de maatregel langer dan 4 maanden duren? Dan moet er een verkeersbesluit komen, zodat andere mensen de mogelijkheid hebben om bezwaar in te dienen.

U kunt een ontheffing/vergunning voor het gebruik van gemeentelijke wegen aanvragen per e-mail via post@heemskerk.nl. In de aanvraag dient u minimaal aan te geven:

  • NAW-gegevens en bij voorkeur telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.
  • NAW-gegevens uitvoerende bedrijf.
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor de maatregel aangevraagd wordt.
  • Begin- en einddatum van de periode waarin de maatregel aangevraagd wordt.
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij aangegeven wordt welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.