Vergunning gebruik openbare weg

Wilt u de weg of een parkeerplek tijdelijk (deels) afsluiten? Vanwege verbouwing of verhuizing? Voor het gebruik de gemeentelijke wegen vraagt u een ontheffing of vergunning aan. Dit doet u via post@heemskerk.nl

We kunnen aan u vragen om tijdelijke verkeersmaatregelen - zoals verkeersborden en afzethekken - neer te (laten) zetten. Dit hoeft alleen in de periode waarin daadwerkelijk wordt gewerkt. Duurt het langer dan 4 maanden? Dan moet er een verkeersbesluit komen, zodat andere mensen een bezwaar kunnen indienen.

Dit geeft u aan in de aanvraag:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en bij voorkeur telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.
  • NAW-gegevens uitvoerende bedrijf.
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor de maatregel aangevraagd wordt.
  • Begin- en einddatum van de periode waarin de maatregel aangevraagd wordt.
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en). Geef hierbij aan welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.