Vergunning voorwerpen/materialen op de weg

Wilt u een voorwerp plaatsen op de openbare weg of daarboven ophangen? Dit kan een container zijn, een uitstalling voor een winkel of een spandoek over de weg. In sommige gevallen moet u daar een vergunning voor aanvragen. Het ligt aan de situatie of u alleen een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Als u voldoet aan een aantal voorwaarden, dan volstaat de melding en heeft u geen vergunning nodig. Om dit na te gaan, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Meldingsformulier voorwerpen/materialen

Nadere regels Opslagcontainers en bouwmaterialen

In de Nadere regelens Opslagcontainers en bouwmaterialen staat uitgebreid beschreven met welke richtlijnen u rekening moet houden bij het plaatsen van een container op de openbare weg. Hier volgen verkort de hoofdlijnen:

  • U mag de container alleen gebruiken voor het tijdelijk verzamelen van afval, niet zijnde huishoudelijk afval en de tijdelijke opslag van materialen.
  • De container mag maximaal 6 weken worden geplaatst.
  • De container moet op een veilige plaats staan, zodat deze geen hinder oplevert voor het verkeer en de hulpdiensten of schade toebrengt aan de openbare weg.
  • De container moet voldoen aan de voorwaarden die beschreven zijn in de Nadere regels Opslagcontainers en bouwmaterialen.
  • Bij het plaatsen van de container moet u zich houden aan de aanwijzingen van de Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente op basis van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen van overlast.