Vergunning voorwerpen/materialen op de weg

Wilt u een voorwerp plaatsen op de openbare weg of daarboven ophangen? Dit kan een container zijn, een uitstalling voor een winkel of een spandoek over de weg. In sommige gevallen moet u daar een vergunning voor aanvragen. Het ligt aan de situatie of u alleen een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Als u voldoet aan een aantal voorwaarden, dan volstaat de melding en heeft u geen vergunning nodig. Om dit na te gaan, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Meldingsformulier voorwerpen/materialen

Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan openbare plaatsen

Wilt u een container op de openbare weg zetten? In het Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan openbare plaatsen leest u welke richtlijnen u moet volgen. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • U gebruikt de container alleen tijdelijk voor het verzamelen van afval en de opslag van materialen. De container is niet voor huishoudelijk afval.
  • De container mag maximaal 6 weken blijven staan.
  • Zorg dat de container veilig staat en geen overlast en schade veroorzaakt aan het verkeer en de openbare weg.
  • De container moet voldoen aan de voorwaarden in het Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan openbare plaatsen
  • Volg tijdens het plaatsen de aanwijzingen van de buitengewoon opsporingsambtenaren. Dit is belangrijk voor de veiligheid en om overlast te voorkomen.