Gemeenteraad Heemskerk stelt Programma Energietransitie vast

Op 30 mei 2024 stelde de gemeenteraad het Programma Energietransitie vast. Een absolute mijlpaal: "De energietransitie is misschien wel een van de grootste opgaven van onze generatie", beschrijft wethouder Piet Burgering. In het programma is uitgewerkt welke stappen we tussen nu en 2030 nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de regio.

De energietransitie is een grote opgave. We hebben een brede verantwoordelijkheid om te stoppen met fossiele brandstof en hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Niet alleen voor het klimaat, maar ook om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstof. Dat doen we zoveel mogelijk samen. "Het is een maatschappelijke opgave waar we een kans hebben om Heemskerk nog mooier te maken", zegt wethouder Burgering.

Actielijnen en ontwikkelingen

Het Programma Energietransitie brengt samenhang en overzicht. We werken met verschillende actielijnen en (wijk)aanpakken. Wel blijven we flexibel: Het programma is niet in beton gegoten. We houden vinger aan de pols welke ontwikkelingen voor Heemskerk belangrijk kunnen zijn. Daarvoor dragen we zorg binnen onze eigen organisatie, de regio en de provincie.

Het hele programma lezen?

Dat kan via duurzaam.heemskerk.nl.