Buurtpreventie WhatsAppgroepen

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een bewonersinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders.

WhatsAppgroepen bij u in de buurt

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. Op www.wabp.nl kunt u op de kaart zien of er bij u in de buurt al een BuurtWhatsApp actief is en kunt u de contactgegevens vinden van de betreffende beheerder om u aan te melden. Heeft uw wijk, buurt, dorp of stad nog géén BuurtWhatsApp? Start dan zelf het initiatief en zorg samen voor een veiligere wijk! Op deze site staat ook een stappenplan om zelf een BuurtWhatsApp op te starten.

Tips en spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen chaos worden. Hieronder een aantal tips en spelregels welke u kunt toepassen op de BuurtWhatsApp in uw wijk. Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsApp-meldingen binnen de politieprocessen te laten passen.

 1. Minimumleeftijd
  Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.
 2. Omtrek
  Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 256 personen (het maximum aantal van mogelijke leden van een groep binnen WhatsApp). Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen. TIP: Laat een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw BuurtWhatsApp nog groter!
 3. Verdachte situaties/heterdaad
  Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er niet meerdere telefoontjes naar de politie worden gedaan. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien.
 4. Delen van foto’s
  Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
 5. Geen overbodige berichten
  Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken.
 6. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting
  SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:
  – S = Signaleer
  – A = Alarmeer 112
  – A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen)
  – R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
  De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Borden en stickers

De gemeente voorziet in de borden met de tekst dat er BuurtWhatsAppgroepen actief zijn. De borden zijn opgehangen op de toegangswegen naar de gemeente Heemskerk en bevinden zich voornamelijk in het gemeentelijk grensgebied. Dit geldt voor zowel de autowegen als voor de fietsroutes. Omdat alle toegangswegen al voorzien zijn van dergelijke borden, is het niet nodig om per buurt aan te duiden dat er een BuurtWhatsAppgroep actief is.

De gemeente heeft bewust gekozen om de bebording te beperken tot de hoofdwegen in het grensgebied. Dit om te voorkomen dat als er een bord in de ene straat opgehangen wordt, de straat ernaast ook een bord wil om aan te geven dat zij óók een BuurtWhatsAppgroep hebben, uit angst dat criminelen anders eerder zullen toeslaan in deze buurt (het zogenoemde ‘waterbedeffect’). Dit kan als gevolg hebben dat er sociale onrust ontstaat of dat de gemeente helemaal vol komt te hangen met de bewuste bordjes.

Stickers

U heeft zelf wel de mogelijkheid om kenbaar te maken dat u bent aangesloten bij What’sApp Buurtpreventie. Dit kan door middel van buurtpreventie stickers. De stickers kunnen bewoners op hun eigendommen plakken (bijvoorbeeld op ramen of voordeur). De stickers zijn verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis en kunnen daarnaast door de beheerder van een WhatsApp groep worden aangevraagd om verder te kunnen verdelen onder deelnemers.