Discriminatie melden

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Voorbeelden zijn; uitgescholden worden op straat vanwege seksuele geaardheid, worden afgewezen voor een baan omdat iemand vrouw is, of een horecagelegenheid niet worden binnengelaten vanwege huidskleur. Dit is in strijd met artikel 1 van onze grondwet. De invoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen heeft gezorgd dat iedere gemeente een meldpunt antidiscriminatie heeft waar u een klacht kan indienen of melding kan maken van discriminatie.   

Klacht indienen of discriminatie melden

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem voert deze wet voor de gemeente uit. U kunt klachten en meldingen doorgeven op verschillende manieren:

  • via het klachtenformulier op de website van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
  • via de email info@bdkennemerland.nl
  • telefonisch op werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur op het nummer 023-5315842
  • op afspraak:
    • bezoekadres Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem
    • of bij MET Heemskerk via 088-8876800