Mantelzorgwaardering

Aanvragen mantelzorgwaardering kon tot 31 december 2022

Mantelzorgwaardering 2022

Voor 2022 kon de waardering worden aangevraagd tot en met 31 december 2022. Het is helaas niet meer mogelijk om de waardering voor 2022 aan te vragen.

Mantelzorgwaardering 2023

Ook in 2023 willen wij u een mantelzorgwaardering aanbieden. U wordt medio april hierover geïnformeerd via verschillende kanalen.

Wat verstaan we onder mantelzorg? 

Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dit lijkt gewoon, maar dat is het niet. Mantelzorg vraagt meer dan de gebruikelijke zorg voor partners, ouders, kinderen of buren. Mantelzorgers bieden langdurig hulp aan een ziek familielid of aan buren, doen regelmatig boodschappen voor hen en zorgen voor vervoer naar bijvoorbeeld doktersafspraken.

Heeft u vragen over het aanvragen van de mantelzorgwaardering?

Neem dan contact op met de gemeente waar degene voor wie u zorgt woont. Voor gemeente Beverwijk belt u naar 0251 256 256 en voor gemeente Heemskerk belt u 14 0251

MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg

MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg, ondersteunt de mantelzorgers in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Deze hulp is gratis. Meer informatie over MaatjeZ vindt u op hun website.