Meldpunt problemen met verhuurders

Heeft u problemen met uw verhuurder of huurwoning in Heemskerk? Bijvoorbeeld als u denkt dat u te veel borg moet betalen of de servicekosten niet kloppen. Of als uw verhuurder u intimideert of discrimineert? Meld dit gratis bij ons via het online formulier.

Doe een melding

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. U kunt uw verhuurder hierop wijzen. Houdt de verhuurder zich alsnog niet aan de regels? Gebruik het meldpunt.

U kunt een melding doen als u:

 • Een particuliere huurwoning huurt. Dit is een huurwoning die geen eigendom is van een woningcorporatie. 
 • Een particuliere huurwoning zoekt.
 • Als buitenlandse werknemer tijdelijk in Nederland woont voor uw werk.

Doe een melding als de verhuurder:

 • U discrimineert. De verhuurder mag geen onderscheid maken op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Bijvoorbeeld bij het kiezen van nieuwe huurders. 
 • U intimideert of bang maakt. Bijvoorbeeld door te dreigen het huurcontract te stoppen of u bang te maken met hoge servicekosten. 
 • Te veel borg vraagt. Dit mag maximaal 2 keer de kale huur zijn.
 • Vaag is over de servicekosten. Een huurder moet elk jaar een complete lijst met alle servicekosten geven. Verhuurders mogen niet zomaar kosten als servicekosten rekenen. Meer over servicekosten leest u in het Beleidsboek Servicekosten of in het Wetboek (u er helemaal in wil duiken).
 • 2 keer bemiddelingskosten vraagt (bij verhuurbemiddelaars).
 • Het huurcontract niet op papier vastlegt. In een huurcontract moeten duidelijke afspraken tussen huurder en verhuurder staan. 
 • U geen informatie op papier geeft. De verhuurder is verplicht de informatie hieronder aan u door te geven. 
  • De dingen die u als huurder moet weten over uw rechten en plichten. Dit mag ook in het huurcontract staan.
  • Hoe en wanneer u de borg terugkrijgt als het huurcontract stopt. Dit hoeft niet als er geen borg is. De verhuurder geeft aan hoe hoog de borg is.
  • De contactgegevens van een plek waar u naar toe kunt bij vragen over het huis.
  • De contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
  • Ieder jaar een complete lijst van de servicekosten. 

Voor verhuurders die verhuren aan buitenlandse werknemers zijn er nog 2 regels:

 1. De verhuurder legt het huurcontract los van een werkovereenkomst vast.
 2. De verhuurder geeft informatie aan de huurder in een taal die de buitenlandse werknemer begrijpt. Dit gebeurt op papier.

Goed om te weten

 • Een melding doen kan anoniem. Alleen kunnen we u dan niet laten weten wat we met uw melding doen. Ook kunnen we u geen extra vragen over uw melding stellen.
 • Ook woningcorporaties moeten zich aan de regels houden. Huurt u van een woningcorporatie? Klachten bespreekt u direct met uw woningcorporatie: WoonopmaatPré Wonen of Woonzorg Nederland.
 • Als u denkt dat u te veel huur betaalt gaat u naar de Huurcommissie. Denkt u dat u een te hoge huur betaalt voor uw sociale huurwoning? Met de huurprijscheck checkt u met een puntensysteem wat een logische huurprijs voor uw woning is.