Meldpunt Zorg en Overlast

Maakt u zich zorgen over iemand of heeft u een buurtbewoner die zorgt voor overlast? Geef het door aan het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland. Dit kan via onderstaande button. Het meldpunt is ook bereikbaar op nummer 023 515 9998 van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 20.00 uur.

Melding doen bij GGD Kennemerland

Wat doet Het Meldpunt Zorg en Overlast?

Het Meldpunt Zorg en Overlast is de plek waar iedereen, ook tijdens het weekend, voor advies terecht kan wanneer iemand verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is. Het meldpunt geeft advies, onderzoekt welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.

Als u denkt dat een persoon een direct gevaar is voor zichzelf of de omgeving, schakel dan meteen de Hulpdiensten in via 112.

Voor wie is het Meldpunt bedoeld?

Het meldpunt werkt als vangnet voor mensen uit Heemskerk die (verplichte) zorg nodig hebben, maar dat zelf niet willen. U kunt hier bijvoorbeeld uw zorg melden over ernstige psychiatrische problematiek, vervuiling, vereenzaming, overlast of verslaving. Ook als de persoon over wie u zich zorgen maakt deze zorgen zelf niet deelt. Daarnaast kunt u advies vragen aan het meldpunt, bijvoorbeeld hoe u omgaat met een buurman of familielid met psychiatrische problematiek of welke instantie het beste hulp kan bieden.

Wie kan melden bij het Meldpunt?

Iedereen kan een melding doen over een persoon die hier woont of verblijft. Het meldpunt werkt samen met de gemeente, woningcorporaties, sociaal wijkteams, maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGZ-instellingen en de politie. Dit is nodig om te komen tot een goede aanpak.

Wat gebeurt er met uw melding?

  • De medewerker van het meldpunt zoekt eerst uit wat er precies aan de hand is en gaat als het nodig of wenselijk is langs bij de persoon over wie de zorgen zijn gemeld. 
  • Samen met deze persoon en andere hulpverleners en professionals, probeert het meldpunt een oplossing voor de problemen te vinden.
  • De medewerker biedt 'bemoeizorg', wat betekent dat ze ervaren zijn in het contact leggen met mensen die zelf niet om hulp vragen. 
  • Bij een melding kan het voorkomen dat een medewerker inschat dat verplichte zorg misschien nodig is. In zo'n geval wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Dit onderzoek wordt gedaan bij inwoners vanaf 16 jaar. Een medewerker van het meldpunt onderzoekt of sprake is van psychiatrische problemen die zodanig zijn dat het ernstig nadeel oplevert voor de persoon of de omgeving. Ook onderzoekt de medewerker of echt alle vormen van zorg geweigerd worden. Als het er na een verkennend onderzoek op lijkt dat verplicht zorg nodig is, doet het meldpunt hiervoor een verzoek bij de officier van justitie. Deze besluit samen met de rechter en een psychiater of er verplichte zorg moet komen. Deze verplichte zorg wordt uitgevoerd door een andere gespecialiseerde organisatie en niet door GGD Kennemerland.
  • Bij de aanvraag van verplichte zorg hebben essentiĆ«le naasten meer recht, waaronder op een familievertrouwenspersoon.