Opvang van Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Heemskerk vangt op dit moment ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen op, waaronder veel kinderen. De gemeente blijft ook nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het is belangrijk dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk registreren. Zo kunnen zij in aanmerking komen voor ondersteuning, zoals huisvesting, leefgeld, scholing en zorg.

Op deze pagina vindt u algemene informatie, informatie die relevant is voor Oekraïense vluchtelingen en informatie over hoe u zelf kan helpen.

Staat uw vraag hier niet tussen of heeft u een suggestie?

U kunt vragen en suggesties e-mailen naar hulpvooroekraine@heemskerk.nl. Als u liever iemand van ons telefonisch spreekt, kunt u ook via dit adres een terugbelverzoek doen. Ook kunt u langskomen tijdens het spreekuur met al uw vragen over zorg, werk en welzijn. Het spreekuur vindt plaats op:

  • Maandag van 09.00 tot 12.00 uur op het Gemeentehuis (Maerten van Heemskerckplein 1, Heemskerk)

Bij het spreekuur is een tolk aanwezig.

Algemene informatie

De eerste prioriteit van de gemeente Heemskerk is het zorgen voor ongeveer 150 opvangplekken voor vluchtenlingen. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk te huisvesten in woningen en niet in noodlocaties zoals een sporthal. Ook kijken we wat nodig is op sociaal-maatschappelijk gebied en wat onze rol als gemeente daarin kan zijn.

Motiveren tot zelfredzaamheid

Het Rijk verwacht dat de Oekraïense vluchtelingen voor een langere periode in Nederland zullen blijven. Daarom wil de gemeente hen motiveren tot zelfredzaamheid. Zo worden Oekraïners gestimuleerd om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Daarnaast werken wij nauw samen met lokale organisaties zoals MET Heemskerk en Woonopmaat.

Informatieboekje voor Oekraïense vluchtelingen

Om Oekraïense vluchtenlingen op weg te helpen, is er een informatiefolder (pdf, 945 KB) gemaakt. In deze folder staat bijvoorbeeld informatie over de omgeving, hoe de zorg geregeld is in Nederland en welke hulporganisaties er kunnen helpen. 

Ik ben gevlucht uit Oekraïne

Bent u gevlucht uit Oekraïne? Lees dan ook de informatiefolder (pdf, 945 KB) met meer informatie over Heemskerk en hoe je belangrijke zaken in Nederland regelt. De folder is ook beschikbaar in het Oekraïens (pdf, 909 KB) en Russisch (pdf, 1 MB).

Via hulpvooroekraine@heemskerk.nl kunt u de hulp van een vrijwillige tolk inschakelen.

Vanaf 4 maart 2023 verandert de regelgeving rondom de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die geen Oekraïense nationaliteit hebben en geen permanente asiel- of verblijfsvergunning bezitten. Voor mensen die binnen deze groep vallen, stopt het verblijfsrecht in Nederland waarschijnlijk per 4 maart 2023. In onze gemeente heeft Vluchtelingenwerk alle derdelanders uit Oekraïne uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wordt per casus ingegaan op de mogelijkheden en eventuele vragen. Heeft u juridische vragen? Bijvoorbeeld over uw verblijfstatus? Stel dan u vraag tijdens het spreekuur met Vluchtelingenwerk . Dit spreekuur is op maandagochtend van 10.30 tot en met 12.00 uur op het gemeentehuis of via hulpaanoekraine@heemskerk.nl. U kunt vanaf daar worden doorverwezen.

Hulp van het DT&V? meld je aan voor 1 februari 2023

Het DT&V biedt ondersteuning en een financiële bijdrage als een Oekraïense vluchteling Nederland moet verlaten doordat regelgeving veranderd is. Het is dan belangrijk dat een Oekraïense vluchteling ruim op tijd een aanmeldformulier van DT&V inlevert. Als dit formulier na 1 februari 2023  wordt ingeleverd, vervalt de financiële bijdrage. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina over het Remigratiebeleid van niet-Oekraïense vluchtelingen op de website van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Gemeente Haarlem heeft een regionaal loket geopend voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het loket is 24/7 bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 023 511 55 50. Vluchtelingen die opvang zoeken, worden doorverwezen naar locaties in de veiligheidsregio Kennemerland. Of kijk op refugeehelp.com.

Ja. Iedere vluchteling (volwassene/kind) ontvangt € 59,92 per week per persoon: € 46,97 euro voor voeding en € 12,95 euro voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen in de particuliere opvang ontvangen een extra toelage, tot een maximum van 4 vluchtelingen. Dat maakt dat vluchtelingen die particulier worden opgevangen per week het volgende ontvangen:

  • Eerste vluchteling: € 59,92 + € 75 = € 134,92
  • Tweede vluchteling: € 59,92 + € 25 = € 84,92
  • Derde/ vierde vluchteling: € 59,92 + € 12,50 = € 72,42
  • Vijfde en opvolgend aantal vluchtelingen: € 59,92

In de particuliere opvang kan pas leefgeld worden uitgekeerd  als de vluchteling is geregistreerd. Voor personen in de particuliere opvang is het dus van belang om dit zo snel mogelijk in orde te maken. Het is ook belangrijk dat vluchtelingen na hun aankomst direct een bankpas aanvragen.

LET OP! Zodra een Oekraïense vluchteling een inkomen heeft, stopt de uitkering van leefgeld. Tot 1 februari 2023 ontvangt de rest van het gezin dan nog wel leefgeld. Vanaf 1 februari 2023 ontvangt de rest van het gezin geen leefgeld meer zodra 1 gezinslid werkt.

Per 1 februari 2023 veranderen de bedragen van het leefgeld. Het rijk heeft een factsheet gemaakt waar duidelijk in staat wat er gaat veranderen. De factsheet Aanpassingen in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (pdf, 70 KB) is te downloaden op deze webpagina.

Eetgeld:

  • Gezinnen van 1 of 2 personen krijgen wekelijks € 49,63 per volwassene en € 41,16 per kind. Een vluchteling onder de 18 jaar die alleen is, ontvangt € 49,63 per week.
  • Gezinnen van 3 personen ontvangen wekelijks € 39,69 per volwassene en € 32,90 per kind. 
  • Gezinnen van 4 personen of meer ontvangen wekelijks € 34,72 per volwassene en € 28,84 per kind.

Leefgeld:

Volwassenen en kinderen krijgen vanaf 1 februari 2023 € 12,92 leefgeld per week (voor kleding en andere persoonlijke uitgaven).

Extra toelage (particuliere opvang):

Vanaf 1 februari 2023 krijgen volwassenen en kinderen die particulier opgevangen worden een extra toelage van € 21,46 per week.

 

Ja, gevluchte Oekraïners mogen werken als zij geregistreerd staan bij de gemeente en een burgerservicenummer (BSN) een verblijfssticker van de IND hebben. Eerst was het verplicht voor werkende Oekraïense vluchtelingen om een zorgverzekering af te sluiten. Tegenwoordig is dit niet het geval. Alle Oekraïense vluchtelingen met een Nederlandse BSN zijn verzekerd onder de Regeling Medische zorg Oekraïense Ontheemden (RMO). Meer informatie vindt u op Vluchtelingenwerk Nederland.

 

Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf 1 december 2022 een vergoeding van € 14,- per week ontvangen voor vrijwilligerswerk in of rond de gemeentelijke opvanglocatie. In Heemskerk is het nog onduidelijk om wat voor vrijwilligerswerk het precies gaat. Het hebbenvan vrijwilligerswerk heeft in ieder geval geen effect op de hoogte van het leefgeld.

 

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen hebben recht op onderwijs. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen aangemeld worden bij de Fakkel, de nieuwkomersafdeling van Kindcentrum Het Rinket in Heemskerk. De Fakkel verwijst de kinderen door naar reguliere basisscholen in de buurt (dit onderwijs is gratis).

Voor het onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen zijn vrijwilligers en leerkrachten nodig.

Vanaf 1 juli 2022 worden zorgkosten voor vluchtelingen met een Burgerservicenummer (BSN) vergoed via de Regeling Medische zorg aan Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Deze regeling bestaat uit hetzelfde zorgpakket als de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket is er een vergoeding voor zorg buiten het basispaket.

Voor vluchtelingen zonder BSN blijft een subsidieregeling vanuit het CAK beschikbaar.

Oekraïense vluchtelingen die langdurige zorg ontvangen (bijvoorbeeld in een ziekenhuis) hebben vanaf 1 december 2022 recht op een deel van de leefgeld uitkering. Het gaat om het deel dat bestemd is voor kleding en persoonlijke uitgaven (€ 56,12 per maand).

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Als u aan devoorwaarden voor deze richtlijn voldoet, kunt u een afspraak maken om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND (de Immigratie- en Naturalisatiedienst).
Op de website van de IND leest u meer over het maken van een afspraak en het verdere verloop van de procedure.

Via het meldpunt 'Hulp voor Dieren uit Oekraïne' kan hulp aangevraagd worden voor huisdieren van gevluchte Oekraïners. Dieren kunnen geholpen worden met de nodige vaccinaties, medische hulp of met het verzorgen van mandjes, voer en eventueel tijdelijk onderdak. Het meldpunt is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 811 33 33 en via info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Als een Oekraïense vluchteling terug wil keren naar Oekraïne, dan is het belangrijk dat dit op tijd wordt gemeld bij de gemeente. Zo kan de uitschrijving soepel verlopen en wordt de Oekraïense vluchteling verwezen naar organisaties die verder kunnen helpen met het proces.

Tijdelijk vertrek

Een Oekraïense vluchteling kan ook tijdelijk vertrekken. Bij op tijd aangekondigd vertrek van maximaal 28 dagen blijft de Oekraïense vluchteling overige verstrekkingen zoals het leefgeld ontvangen. Tijdelijk vertrek van meer dan 14 dagen kan ervoor zorgen dat de woning aan iemand anders wordt vergeven. Het is te allen tijde belangrijk dat ook tijdelijk vertrek wordt gemeld bij de gemeente.

Onaangekondigd vertrek

Als een Oekraïense vluchteling vertrekt zonder het bij de gemeente te melden, vervalt de ondersteuning vanuit de gemeente. De opvang, het leefgeld en andere verstrekkingen worden dan stopgezet. Na een periode van 2 weken wordt ook de woning opnieuw beschikbaar gesteld zodat andere Oekraïense vluchtelingen er kunnen wonen.

Opvangplek of verstrekkingen verloren?

Nadat een Oekraïense vluchteling zijn of haar opvangplek en overige verstrekkingen heeft verloren, kan diegene zich opnieuw inschrijven bij een van de centrale opvangpunten. Zo kunnen personen en gezinnen opnieuw worden opgevangen door andere Nederlandse gemeenten.

Meer informatie

Voor meer informatie over terugkeer en de mogelijke ondersteuning hierbij, kunt u kijken op de website van Dienst Terugkeer en Vertrek.

Vanaf 1 december 2022 vervalt het recht op opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de volgende gevallen: opgelegde gevangenisstraf, afwijzing van verblijfsaanvraag of als een vluchteling de Nederlandse nationaliteit heeft.

Ik wil graag helpen

Wilt u zelf iets doen en heeft u vragen over hoe u dit kunt doen? Neem contact op via 14 0251 of mail naar hulpvooroekraine@heemskerk.nl. Ook kunt u bekijken of het antwoord op uw vraag hieronder staat.

We vragen Heemskerkers goede tweedehands fietsen te doneren voor Oekraïense vluchtelingen in Heemskerk. We zoeken fietsen voor volwassenen en fietsen voor oudere en jongere kinderen. Verder zijn goede kinderzitjes welkom. 

De fiets moet in goede staat zijn en op slot kunnen. Heeft u een fiets beschikbaar? Mail dan naar f.kok@heemskerk.nl. Team onderhoud van de gemeente haalt de fietsen op. Als we voldoende fietsen hebben, laten we dit weten via het e-mailadres.

De gemeente neemt geen spullen in. Op IJmond helpt Oekraïne vindt u meer informatie over het doneren van spullen.

Giro 555 is geopend voor donaties ten behoeve van noodhulp in en rondom Oekraïne.

Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Meld u zich dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Vluchtelingenwerk geeft hier meer informatie over.

Via de websites van Vluchtelingenwerk Nederland en IJmond helpt Oekraïne kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Ik wil mij aanmelden als vrijwillige tolk

Via hulpvooroekraine@heemskerk.nlkunt u zich aanmelden als vrijwillige tolk.