Schadevergoeding vragen aan gemeente

Wanneer u schade heeft, bijvoorbeeld door gebreken aan de weg, gemeentelijke werkzaamheden of voertuigen van de gemeente, kunt u de gemeente vragen om een schadevergoeding. U moet bewijzen dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan. Is dat het geval? Dan krijgt u de schade, of een deel hiervan, vergoed.

Als u schade heeft, is het verstandig als u eerst uw verzekeraar inlicht. Vaak kunnen zij uw claim namens u afhandelen met de gemeente. Is dit niet het geval, dan vult u digitale schadevergoedingsformulier in en ondertekent met uw DigiD.

Schadevergoeding vragen (DigiD)