Koningsdag

Koningsdag en nacht afgelast

We hebben nog steeds te maken met de coronamaatregelen. Daardoor kunnen er geen evenementen of grote bijeenkomsten plaatsvinden. Ook de festiviteiten en de vrijmarkt met Koningsdag gaan dit jaar helaas niet door.

Regels voor de vrijmarkt op Koningsdag

Koningsdag ballonnen

Op 27 april 2019 is het Koningsdag en dus vrijmarkt in het centrum van Heemskerk. Om de dag goed en vooral gezellig te laten verlopen, zijn er spelregels waar deelnemers aan de activiteiten in het centrum zich aan moeten houden. Verkopers mogen op vrijdagavond 26 april vanaf 20.00 uur tot zaterdag 27 april 17.00 uur een standplaats innemen op de vrijmarkt. De vrijmarkt is uitsluitend bedoeld voor particulieren die gebruikte spullen verkopen. Commerciële verkoop door handelaren is niet toegestaan, ook niet als om het gebruikte spullen gaat.  

Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen zijn beleidsregels vastgesteld en wordt het centrum van Heemskerk voor alle verkeer afgesloten. De afsluiting van het centrum gaat in op vrijdag 26 april vanaf 18.00 uur. Er kan niet geparkeerd worden in het centrum. Buiten het centrum is de parkeerruimte ook beperkt, dus kom vooral op de fiets of lopend. Vanaf 20.00 kunnen verkopers plaatsen innemen voor de vrijmarkt. Let op: het vooraf ‘reserveren’ van een plek door kleden, stoelen, linten etc. te plaatsen is niet toegestaan. Ook mogen er geen kramen, tentjes, party-daken of vergelijkbare bouwwerken worden geplaatst.

Niet op rijbaan

Als u een plek hebt gevonden, is het wel van belang dat u voldoende ruimte laat voor de hulpverleningsdiensten. Het is dan ook verboden om vanaf de rijbaan spullen te verkopen. Ook mogen er geen plaatsen worden ingenomen voor winkels die door een briefje op de zaak of anderszins aangeven dat zij open zullen zijn op Koningsdag. Voor de veiligheid worden verkopers verzocht tijdens de vrijmarkt zoveel mogelijk gebruik te maken van het afgesloten gedeelte van het centrum. Het innemen van een standplaats buiten het afgesloten gedeelte van het centrum is toegestaan als men zich aan de spelregels houdt die voor de vrijmarkt van toepassing zijn.

Einde vrijmarkt om 17.00 uur

Ook dit jaar geldt dat er op Koningsdag om 17.00 uur daadwerkelijk gestopt wordt met de vrijmarkt. Vanaf dat moment komen er schoonmaakploegen het centrum in om de achtergebleven spullen op te ruimen. Alle verkopers moeten dan hun spullen hebben opgeruimd. De gemeente roept mensen op om de achtergebleven spullen in de daarvoor geleverde containers te gooien. U kunt uw spulletjes uiteraard ook gewoon thuis weggooien of op zolder stallen om volgend jaar een nieuwe poging te wagen.
Op een feestelijke dag als deze is de horeca open en kunt u daar een versnapering halen. Het zelf meenemen van alcoholische dranken is nadrukkelijk niet de bedoeling. De APV is hierop onverminderd van kracht.

Centrum collectief terrasgebied tijdens Koningsdag

Tijdens Koningsdag op 27 april  is van 18.00 tot 0.00 uur het gehele centrum van Heemskerk aangewezen als collectief terrasgebied. De gemeente Heemskerk doet dit al een aantal jaren in overleg met de horecaondernemers om op te kunnen treden tegen het meenemen en nuttigen van alcoholhoudende drank op de openbare weg tijdens het evenement.

Het besluit is vooral genomen omdat de gemeente Heemskerk en horeca Heemskerk een gezellig en gemoedelijk feest willen tijdens Koningsdag. Toezicht op de openbare orde is hierbij een belangrijk aspect. Van de horecabedrijven wordt verwacht dat zij toezicht houden op de door hen verkochte drank. De horecabedrijven zetten hun personeel en beveiligers in om te voorkomen dat bezoekers onder de achttien aan alcohol komen of de openbare orde verstoren. Bij zelf meegenomen drank ontbreekt dit toezicht en hiervoor is een alternatief gevonden door het centrum aan te wijzen als terrasgebied. Hierdoor kunnen de horecaondernemers het nuttigen van meegenomen consumpties weigeren als onderdeel van de reeds bestaande huisregels. De beveiligers en portiers van horecagelegenheden kunnen vervolgens toezien op de naleving van deze huisregels.

Afbakening gebied door borden

Aan het begin van het terras worden borden geplaatst waarmee het duidelijk wordt aangegeven dat men het collectieve terras betreedt. Hierop zijn tevens de huisregels vermeld. De beperking geldt uitsluitend voor het meenemen van eigen consumpties. Het gebied blijft vrij toegankelijk voor alle bezoekers van woningen en winkels. Burgemeester Mieke Baltus wijst er nadrukkelijk op dat de terrasvergunning niet bedoeld is om het drinken op de openbare weg te bevorderen. In tegendeel: “Het moet een instrument bieden om het gebruik van alcohol op de openbare weg terug te dringen naar de cafés. Het toezicht op het meenemen en drinken van alcoholhoudende drank buiten het centrum blijft een taak van de gemeente en politie.”