Koningsdag

Regels vrijmarkt op Koningsdag

Op 27 april is het Koningsdag en vrijmarkt in het centrum van Heemskerk. We willen de dag goed en vooral gezellig laten verlopen. Daarom zijn er spelregels waar deelnemers aan de activiteiten in het centrum zich aan moeten houden:

 • Gaat u verkopen? U mag op 27 april vanaf 05.00 uur tot 27 april 16.00 uur een standplaats innemen op de vrijmarkt.
 • De markt is alleen bedoeld voor particulieren die gebruikte spullen verkopen. Commerciële verkoop door handelaren is niet toegestaan, ook niet als om het gebruikte spullen gaat.
 • Het centrum is afgesloten voor alle verkeer vanaf 26 april om 18.00 uur. U kunt niet parkeren in het centrum. Ook buiten het centrum is de parkeerruimte beperkt. Kom vooral op de fiets of lopend.

Let op: Vooraf 'reserveren' van een plek door bijvoorbeeld kleden, stoelen of linten te plaatsen mag niet. Ook mogen er geen kramen, tentjes, party-daken of vergelijkbare bouwwerken worden geplaatst.

Kies geen plek uit op de rijbaan of vóór winkels die open zijn

Heeft u een plek gevonden om spullen te verkopen? Laat genoeg ruimte over voor de hulpdiensten. Het is verboden om vanaf de rijbaan spullen te verkopen. Ook kunt u geen plek innemen voor winkels die hebben aangegeven dat ze open zijn op Koningsdag (door een briefje op het raam of via een andere weg). 

Voor de veiligheid vragen we u tijdens de vrijmarkt zoveel mogelijk gebruik te maken van het afgesloten gedeelte van het centrum. Een verkoopplek uitkiezen buiten het afgesloten gedeelte van het centrum mag wel. Als u zich daarbij houdt aan de spelregels die voor de vrijmarkt gelden.

De vrijmarkt stopt om 16.00 uur en het centrum moet om 17.00 uur leeg zijn

Dan begint de schoonmaak van het centrum. Heeft u niet alles verkocht? Neem de spullen mee naar huis of stop de spullen vanaf 14.00 uur in de containers op de volgende locaties:

 • Hoek Marquettelaan en Van Coevenhovenstraat.
 • Gerrit van Assendelftstraat hoek Maerelaan.
 • Maerten van Heemskerckstraat ter hoogte van de Poelenburglaan.
 • Kerkweg ter hoogte van de Dekamarkt.
 • Maerelaan hoek A. Verherentstraat.
 • Zaalberglaan bij het plankier.

Duurzame Koningsdag met R-Pet bekers

We willen een duurzamere Koningsnacht- en dag duurzamer. De horeca gebruikt daarom R-Pet bekers. Hiervoor betaalt u een duurzaamheidstoeslag van €0,50. Haalt u een drankje? Bij uw 1e drankje betaalt u de toeslag. Levert u de beker in bij het halen van een nieuw drankje? Dan krijgt u een nieuwe beker zonder opnieuw de toeslag te betalen. De laatste beker kunt u ook inleveren bij de horeca. Zo helpt u het centrum schoon te houden! De horeca verzamelt de bekers zodat ze op een duurzame manier verwerkt worden.

Goed om te weten: Op 26 april verkopen supermarkten in Heemskerk vanaf 18.00 uur geen gekoelde (mix)dranken meer. Zo gaan we vervuiling van het centrum tegen.

Toiletbezoek

Dit jaar kunt u een bandje bij de horeca kopen om onbeperkt naar alle toiletwagens te kunnen gaan. U betaalt daarvoor 1 keer €5,-. Het bandje geldt voor Koningsnacht én dag. De toiletwagens zijn bemand en worden meerdere keren per dag schoongemaakt. Bij Brafoer vindt u een invalidetoilet.

Centrum collectief terrasgebied tijdens Koningsdag

Tijdens Koningsnacht op 26 april is het hele centrum van 18.00 tot 01.00 uur collectief terrasgebied. Op 27 april is dat tot 0.00 uur. Op borden staat duidelijk aangegeven wanneer u het collectieve terras op gaat. Hierop staan ook de huisregels. Zoals het verbod op het meenemen van eigen consumpties. Dit doen we in samenwerking met de horecaondernemers.

Waarom een collectief terras?

We willen samen met de horeca een gezellig en gemoedelijk feest tijdens Koningsnacht/dag. Toezicht op de openbare orde is hierbij een belangrijk onderdeel. Van de horecabedrijven wordt verwacht dat zij toezicht houden op de door hen verkochte drank. De horecabedrijven zetten hun personeel en beveiligers in om te voorkomen dat bezoekers onder de 18 aan alcohol komen of de openbare orde verstoren. Bij zelf meegenomen drank ontbreekt dit toezicht. Hiervoor is een alternatief gevonden. Namelijk het centrum aanwijzen als terrasgebied. Hierdoor kunnen de horecaondernemers het nuttigen van meegenomen consumpties weigeren als onderdeel van de al bestaande huisregels. De beveiligers en portiers van horecagelegenheden kunnen vervolgens toezien op de naleving van deze huisregels.

Gebied aangegeven met borden

Aan het begin van het terras staan borden waarmee duidelijk staat aangegeven dat wanneer u het collectieve terras betreedt. Hierop leest u ook meteen de huisregels.

Wegafsluitingen

Vanaf vrijdag 26 april 2024 (Koningsnacht) 18:00 uur tot zondag 28 april 2024 (de dag na Koningsdag) 10:00 uur worden de volgende wegen en weggedeelten afgesloten voor het verkeer:

 • Gedeelte van de Maerelaan, gelegen tussen de slagboom bij het Haydnplein en het Burgemeester Nielenplein.
 • Burgemeester Nielenplein.
 • Kerkplein.
 • Deutzstraat.
 • Van Coevenhovenstraat.
 • Het gedeelte van de Kerklaan, gelegen tussen de Deutzstraat en de Raadhuisstraat.
 • Het gedeelte van de Kerkweg, gelegen tussen de Ridder Arnoudlaan en de rotonde Kerkweg/Kerkplein/Burgemeester Nielenplein/Deutzstraat.
 • Het gedeelte van de Gerrit van Assendelftstraat, gelegen tussen de Maerelaan en Gerrit van Assendelftstraat 24.
 • Het gedeelte van de Maerten van Heemskerckstraat, gelegen tussen het Kerkplein en de Jan van Scorelstraat/Poelenburglaan.

Het centrum is dan niet toegankelijk voor verkeer. Ook niet voor inwoners en winkeliers van het centrum. Er is tijd nodig om de afsluitingen te plaatsen. Dit gebeurt op vrijdag 26 april (Koningsnacht) tussen 16:00 en 18:00 uur. Het centrum is dan al beperkt bereikbaar. Bezoek aan winkels blijft tot 18:00 uur mogelijk.